Červnové jednání VV ČSOS

7.6.2023 Petr Klimpl

Červnové jednání VV ČSOS

V Praze na Strahově se konalo další jednání výkonného výboru ČSOS.

V úvodu proběhly tradiční aktuální informace, informace sekcí a informace Rad ČSOS, z těch zajímavých věcí došlo ke schválení, že pro postupy OB bude svaz využívat platformu Livelox (Michal Besta zajistí technické podmínky pro integraci s ORIS, další jednání s Liveloxem povede Honza Fiala).

Byly projednány informace o zabezpečení připravovaných významných akcí v České republice - letošní MS v Trail-O v Zákupech, série Světového poháru v OB v srpnu 2023 v České Lípě, juniorské MS v OB v roce 2024 v Plzni i letošní MS v MTBO v Jičíně - příprava všech akcí probíhá vcelku dobře.

Dalším bodem bylo schválení Výročním zprávy ČSOS za rok 2022. Následně byla projednána příprava marketingová strategie svazu na další období - svaz si objednal externí zpracování této strategie.

Důležitým bodem byla úprava rozpočtu svazu na letošní rok po obdržení dotací od Národní sportovní agentury (návrh úpravy rozpočtu připravilo předsednictvo ČSOS).

V bodě různé bylo projednáno několik věcí - informace z porady předsedů svazů (především o připravované prioritizaci sportů), schválení propozic LODM 2024, příprava Olympijského festivalu 2024 v Mostě, návrh priorit pro vysílání v České televizi v roce 2024, byla podána informace o akredidaci MŠMT pro Orientační sporty ve školství a vzdělávání, atd.


« zpět