Červnové jednání VV ČSOS

22.6.2022 Petr Klimpl

Červnové jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer jednal opět výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích (výsledky porady předsedů sportovních svazů a Valné hromady ČUS) podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce a také rady ČSOS.

Pak proběhlo schválení Výroční zprávy ČSOS za rok 2021. Velká pozornost byla věnována na projednání finanční situace svazu, neboť ani v polovině roku jsme zatím nedostali ani korunu na činnost (reprezentace, mládež, činnost svazu) od Národní sportovní agentury; situace začíná být velmi vážná.

Poté byla projednána  příprava na zasedání Kongresu IOF (1. 7. 2022 v Koldingu). Následně byla podána informace o přípravě pořádání mezinárodních akcí v ČR (SP v OB 2023, MS MTBO 2023, MS Trail-O 2023, MSJ v OB 2024), mj. byl schválen i dopis IOF týkající se neúnosnosti financování závodů Světového poháru v OB.

V závěru byl bod různé, kde byla např. podána informace o jednání s ASC Dukla, byl projednán materiál týkající se systému odměn za získání příspěvků, darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS od roku 2023, příprava Mapového portále na doplnění emabarga prostorů na tréninky, atd. 


« zpět