Byly vydány tři nové dokumenty se zásadami IOF

27.1.2020 Matěj Burda

Byly vydány tři nové dokumenty se zásadami IOF

V lednu byly vydány zásady IOF týkající se udržitelnosti, cestování či darů a pohostinnosti.

IOF Sustainability Policy

Téma udržitelnosti zařadila IOF mezi své 3 hlavní cíle, proto vydala i tyto zásady, které se vztahují jak na samotnou IOF, tak na jednotlivé národní federace, které jsou jejími členy. Subjekty jsou zavázány nezanechat po akcích žádné trvalé změny a budou brát ohled na rostliny a živočichy. Budou minimalizovat užívání materiálních zdrojů, upřednostní obnovitelné zdroje a sníží množství odpadu s užitím principu „redukovat - znovu použít - renovovat - opravit – recyklovat“. Cílem je také snížení uhlíkové stopy nebo podpora zdravého životního stylu pro sportovce, diváky i další. Dále pak vybíraní partnerů a poskytovatelů služeb ztotožňujícími se se zásadami IOF nebo zlepšování fungování národních svazů na základě nejnovějších znalostí a vědeckých poznatků.

IOF Sustainability Policy

 

IOF Travel Policy

Cestovní politika IOF má za cíl stanovit jasné podmínky úhrady přiměřených cestovních nákladů v souvislosti s prací v rámci IOF. Je závazná pro všechny zaměstnance IOF, členy Councilu IOF, členy komisí IOF, senior event advisory IOF a dobrovolníky se vztahem k IOF. Cestování by mělo být prováděno udržitelně s ohledem na životní prostředí, měla by se tudíž preferovat hromadná doprava s co nejmenším dopadem na klima s ohledem na náklady, čas nebo cestování s velkým nepohodlím. Za určitých okolností je např. možné cestovat vlakem v první třídě naopak speciální požadavky na cestu letadlem nejsou IOF hrazeny. Cesta vlastním autem je doporučena v případě úspory oproti hromadné dopravě nebo spolujízdy s dalšími pasažéry, aktuální cestovní náhrady jsou 1,85 SEK / km (cca 4,4 Kč / km). Půjčování aut je povoleno jako pouze v případě, že je zřejmá úspora nebo nejsou dostupné jiné dopravní prostředky. Půjčené automobily musí být ve většině případů střední velikosti nebo menší. IOF samozřejmě hradí cestujícím i ubytování v přiměřených hodnotách. Originály faktur či účtů by měly být předloženy IOF office.

IOF Travel Policy

 

IOF Policy on Gifts and Hospitality

Byly vydány také zásady týkající se darů a pohostinností, které by měly ve skromném měřítku sloužit k posílení vztahů mezi IOF a partnery IOF. Dokument je závazný pro všechny zaměstnance IOF, členy Councilu IOF, členy komisí IOF, event advisory IOF a dobrovolníky se vztahem k IOF. Zásady jasně definují, v jakém případě je možné přijmout dar či pohostinnost a také v jakém případě a jakou formou je možné nějaké partnera či organizaci obdarovat. Prostřednictvím dokumentu je možné zamezit střetu zájmů či případného vzniku korupčního jednání.

IOF Policy on Gifts and Hospitality


« zpět