Byl zřízen fond na podporu tvorby map v oblastech

30.10.2019 Jan Picek

Byl zřízen fond na podporu tvorby map v oblastech

Výkonný výbor ČSOS schválil na svém říjnovém zasedání materiál, který by měl podpořit tvorbu map zejména v malých oblastech. Až do 5. ledna 2020 probíhají přihlášky.

Kluby v menších oblastech mají velké problémy ufinancovat kartografické práce spojené s tvorbou map v jejich regionu. Cílem ČSOS je podpořit tyto regiony finančním příspěvkem. Nejedná se o konkrétní oblasti, v řadě silných oblastech existují i regiony, kde není OB tak rozvinutým sportem, chybějí mají a účast na závodech je relativně nízká.

Mapa musí splňovat několik podmínek. Minimální zmapovaná plocha je 1,5 km2 v mapovém klíči ISOM 2017, resp. 0,5 km2 ve sprintovém klíči ISSprOM 2019, poprvé bude použita pro závod dané oblasti ČSOS v roce 2020 (Mistrovství oblasti, žebříčkový závod) a je vyhotovena dle zásad Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Nesmí se jednat o revizi mapy, za kterou je považována mapa do 5 let od vydání poslední verze mapy v daném prostoru.

V bodových kritériích je několik ukazatelů, kterým se rozliší výše příspěvku. V prvné řadě je to velikost mapy, dále pak staří prostoru (panenské prostory mají největší váhu), rozsah akce dle počtu účastníků (bere jako průměr z posledních dvou oblastních žebříčků v daném regionu nebo stejného typu) a svoji váhu má také disciplína, která se uskuteční na dané mapě.

Kompletní znění výzvy najdete zde, přihlášky pak probíhají dvěma způsobem. Jednak je potřeba mapu zadat do Mapového portálu a zažádat tak o evidenční číslo, následně vyplnit jednoduchý formulář.

Vznik fondu na podporu map v oblastech je přímo určené pro jednotlivé kluby, které vyzýváme k přihlášce. Každý klub ČSOS může zažádat maximálně o 2 mapy v daném kalendářním roku, a to do 5. ledna 2020. Maximální částka, kterou lze získat na jednu mapu, je 20 000 Kč. O výši příspěvku rozhodne na svém lednovém zasedání Výkonný výbor ČSOS a výsledky zveřejní do 31.1. 2020. Celkem je ve fondu pro rok 2020 alokováno 200 000 Kč.  


« zpět