Březnové jednání VV svazu

16.3.2022 Petr Klimpl

Březnové jednání VV svazu

Ve středu odpoledne se v Praze na Strahově sešel na svém dalším jednání výkonný výbor ČSOS. Program byl hodně bohatý.

Po aktuálních informacích byly projednány zprávy, které připravili hosté. Předseda mapové rady Jan Langr předložil rozsáhlé materiály mapové rady (Specifikace ISOM 2017-2, Specifikace ISSprOM 2019-2, Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint - výklad nové části specifikace ISSprOM 2019-2, Specifikace ISMTBOM 2022, Mapové specifikace IOF - Tisk a definice barev a novelizace Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS).

Další rozsáhlý materiál se věnoval práci s talentovanou mládeží v sekci OB - zprávu o činnosti TSM v předchozích letech a plány činnosti TSM na rok 2022 připravil Marek Cahel (k materiálu byla dost rozsáhlá debata s tím, že se k problematice TSM bude VV ještě v průběhu roku vracet).

Následovala zpráva o činnosti a hospodaření České orientační s.r.o. v roce 2021, VV poděkoval dlouholetému jednateli této společnosti, který svou činnost ukončil (jeho následovník bude určen na dalším jednání VV).

Poté podaly informace jednotlivé sekce (sekce OB předložila ke schválení přílohu Pravidel OB – směrnice Prostory s omezeným přístupem), poté byly předneseny informace z jednotlivých rad ČSOS.

Byla schválena zpráva o hospodaření ČSOS v roce 2021, velká pozornost byla věnována aktuální finanční situaci a stavu žádostí o státní dotace. V další části jednání byl projednán návrh na vyhodnocení žádostí na podporu tvorby map v oblastech, byla podána zpráva o akcích organizovaných ČSOS - Czech O Tour 2022, MS MTBO 2023 a SP OB 2023.

Poté byly projednány věci týkající se IOF (návrhy dokumentů na mimořádný kongres).

V bodě různé pak byla byl vyhodnocen Týden orienťáku pro Ukrajinu (na příspěvcích došlo 422 tis. Kč, svaz doplnil 133 tis. Kč), bylo poděkováno PBM za organizaci Olympijského festivalu Brno 2022. V závěru se diskutovalo o  vyhodnocení jednotlivých výstupů z podzimního semináře na Medlově.


« zpět