Archiv map pro orientační sporty v roce 2019

22.3.2020 Petr Klimpl

Archiv map pro orientační sporty v roce 2019

Zdeněk Lenhart zpracoval každoroční zprávu o archivu map pro orientační sporty.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem, k dispozici je pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.cz. Portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů. Vedle toho portál poskytuje mapařům údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu. Data z mapového portálu využívá aplikace Zacitorientak.cz.

Zpracování přírůstků za rok 2019 proběhlo opožděně a najednou až v únoru 2020. Hlavní příčinou bylo zaneprázdnění správce archivu, spoluautora knihy k 70 rokům OB. K datu 23. 2. 2020 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 9503 map z 10013 záznamů na portále, tj. přibližně 94,9%. Mezi archivovanými výtisky je 8490 originálů a 1013 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

V systému evidence bylo pro rok 2019 vyžádáno a přiděleno 386 evidenčních čísel. U 200 z nich však nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. V některých případech nebyla plánovaná mapa vůbec vydána. Naopak však byla archivována i část „dlužných“ map z minulých let. Pro rok 2020 již bylo přiděleno 88 čísel , pro rok 2021 čtyři.

Výrazným obohacením archivu je rozsáhlá sbírka, kterou věnoval Josef Wenke, dosud však nebyla do archivu zpracována a zařazena. Poděkování za podobný příspěvek si zaslouží i Lída Břeňová, za menší příspěvky i řada dalších.

Historický přehled, počet map zařazených v archivu z počtu záznamů obsažených v databázi:
1997: 1800 z 2583, 70 %
1998: 2482 z 2806, 88 %
1999: 2762 z 3001, 92 %
2000: 3099 z 3247, 95 %
2001: 3278 z 3380, 97 %
2002: 3370 z 3476, 97 %
2003: 3765 z 3884, 97 %
2004: 4000 z 4128, 97 %
2005: 4246 z 4367, 97 %
2006: 4475 z 4586, 97,5 %
2007: 4722 z 4835, 97,7 %
2008: 5045 z 5227, 96,5 %
2009: 5436 z 5304, 97,7 %
2010: 5713 z 5834, 97,9 %
2011: 5951 z 5924, 99,5 %
2012: 6542 z 6570, 99,6 %
2013: 6986 z 7013, 99,6 %
2014: 6986 z 7013, 99,6 %
2015: 7789 z 7992, 97,5 %
2016: 8225 z 8520, 96,5 %
2017: 8593 z 9003, 95,4 %
2018: 9123 z 9568, 95,3 %
2019: 9503 z10013, 94,9 %

Shromažďování map na sekretariátu ČSOS a předávání správci archivu funguje v zásadě dobře a pravidelně. Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo na jaře 2019 bez problémů.

V roce 2019 převzal správu mapového portálu od Františka Havlůje David Pustai. Byly provedeny nejdůležitější čekající opravy. Nový zásadní problém způsobilo koncem srpna vypnutí služby Google Fusion Tables. V důsledku toho se nezobrazovaly obrysy map, blokací a embarg na stránce “Prohlížení map”. Převod systému na novou platformu však tyto funkce obnovil.  Mnoho dalších oprav a vylepšení však stále na realizaci čeká, například možnost zveřejnit vedle skenu mapy z archivu i autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy.


« zpět