Archiv map pro orientační sporty

30.1.2017 Petr Klimpl

Archiv map pro orientační sporty

Zdeněk Lenhart, správce Archivu map ČSOS, zpracoval zprávu o Archivu map pro orientační sporty za rok 2016.

Archiv map byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Rok 2016 byl prvním, v němž už vše fungovalo rutinně v cílové podobě. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je tam pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů atd. Portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů, mapařům poskytuje údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na přímo na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu.

K datu 25. 1. 2017 je v archivu ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 8225 map z 8520 záznamů na portále, tj. přibližně 96,5 %.

Historický přehled:
2016: 8225 z 8520, 96,5%
2015: 7789 z 7992, 97,5 % (relativní pokles je dán zahrnutím záznamů map evidovaných již ve fázi přípravy)
2014: 6986 z 7013, 99,6 % (shodný počet je dán pozastavením zápisu map na více než rok kvůli převodu dat na nový portál)
2013: 6986 z 7013, 99,6 %
2012: 6542 z 6570, 99,6 %
2011: 5951 z 5924, 99,5 %
2010: 5713 z 5834, 97,9 %
2009: 5436 z 5304, 97,7 %
2008: 5045 z 5227, 96,5 %
2007: 4722 z 4835, 97,7 %
2006: 4475 z 4586, 97,5 %
2005: 4246 z 4367, 97 %
2004: 4000 z 4128, 97 %
2003: 3765 z 3884, 97 %
2002: 3370 z 3476, 97 %
2001: 3278 z 3380, 97 %
2000: 3099 z 3247, 95 %
1999: 2762 z 3001, 92 %
1998: 2482 z 2806, 88 %
1997: 1800 z 2583, 70 %

Mezi výtisky je 7178 originálů a 1047 kopií (převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu). Záznamy bez výtisků většinou představují mapy evidované ve fázi přípravy, tj. od prvotní žádosti o přidělení evidenčního čísla až po formální uzavření záznamu po zařazení „povinných“ výtisků do archivu. Dlužno podotknout, že v mnoha případech schází po dlouhou dobu od vydání mapy jen dodání výtisků, nebo naopak jen doplnění údajů do záznamu.

Vedle cca 350 map podléhajících evidenci (vydáno alespoň 100 výtisků) přibylo v roce 2016 asi 150 map neevidovaných, z nich asi 50 přičiněním přispěvatelů „z lidu“ (převážně autorů) a cca 100 zásluhou vyhledávací činnosti Pavla Dudíka. Je z toho zřejmé, že mnoho autorů map dosud nevyužívá možnost svou mapu prezentovat na portále a uložit „na věčnou paměť“ v archivu. Do archivu a na portál nejsou zařazovány příležitostné výřezy a dotisky, akceptují se jen takové, které přináší něco nového, úpravy či rozšíření kresby, nebo výrazně jinou grafickou podobu.

Shromažďování map na sekretariátě ČSOS a předávání správci archivu v zásadě funguje dobře a pravidelně.

Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu proběhlo na jaře 2016 bez problémů.

V roce 2017 se předpokládají drobné úpravy mapového portálu, měla by přibýt vazba na výukové stránky pro začátečníky, možnost zveřejnit autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy, a několik dalších vylepšení.

 


« zpět