Aktuální opatření ve sportu od 22. 11. 2021

24.11.2021 Matěj Burda

Aktuální opatření ve sportu od 22. 11. 2021

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN došlo od 22. 11. 2021 k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to ve formě zpřísnění podmínek sportování.

Na základě výkladového stanoviska ČUS platí následující:

Trénink

 • Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.
 • Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test pouze osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech.
 • Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let. 
 • Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.
 • Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 • Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (závody, soutěže, ...) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.
 • Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích (tělocvičny, posilovny, bazény, ...), a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 • Nenaočkovanými sportovci: Ti nad 18 let mohou trénovat v neměnném kolektivu, kde se kontrolují pouze příznaky. V nepravidelném kolektivu mají pro trénink limit do 20 osob. Nebudou se ale moci účastnit organizovaného turnaje, ligy, soutěže nebo soutěžních zápasů, pokud neprokáží, že nemoc v nedávnu prodělali.

Závody

 • Zákaz účasti na akcích osobám, pokud vykazují klinické prříznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, definované podmínky (např. očkování, prodělaná nemoc, ...).

 • Organizátorovi akce je nařízeno u osoby, která musí splňovat definované podmínky, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat.

 • Nařizuje se organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li stanoveno jinak.

« zpět