Aktuální informace ke sportování (aktualizace 12. dubna)

8.4.2021 Jan Picek

Aktuální informace ke sportování (aktualizace 12. dubna)

Během posledního týdne došlo k několika změnám, které úzce souvisí s organizovaným amaterským sportem, a tím i životem orientačních sportů.  V následujícím článku se dozvíte aktuální informace.

 

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu počtu společně sportujících osob.
  1. Samotné konání sportovních soutěží utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury. V současné době je udělená výjimka pouze akcím, které jsou ve státním zájmu (významné mezinárodní závody, nominační klání na mezinárodní akce atp.).  
    Český svaz orientačních sportů podá žádost o výjimku na konání některých významných závodů v průběhu jarní sezóny.
  1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  1. Amatérští organizovaní sportovci (registrovaní v klubech ČSOS) mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 12 osob, ale tak, že vytvoří max. 6 skupinek po 2 osobách, které jsou od sebe vzdálené min. 10 metrů, na vnitřních sportovištích je zakázáno sportovat.
  1. Za dodržení podmínek lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
  1. Bazény jsou pro veřejnost uzavřeny. Z hlediska organizovaného amatérského sportu platí dle mého názoru stejný režim jako pro ostatní vnitřní sportoviště.
  1. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 10 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti
  1. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na vnitřních i venkovních sportovištích

« zpět