Aktualizace 14.10.: Pořádání sportovních akcí v orientačních sportech

24.9.2020 Jan Picek

Aktualizace 14.10.: Pořádání sportovních akcí v orientačních sportech

Od 5. října nebude možné pořádat oficiální závody v orientačních sportech nad rámec Vládního opatření. Vedení sekce OB reaguje na aktuální Usnesení vlády ČR.

V návaznosti na aktuální platná Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se ruší:

  • 10. 10. Mistrovství ČR v nočním OB (VPM) - přesun na 17. dubna 2021
  • 11. 10. Žebříček A – krátká trať (VPM) - přesun na 18. dubna 2021
  • 17. 10. Mistrovství ČR klubů (SJI) - je snaha uspořádat v listopadovém termínu
  • 18. 10. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (SJI) - je snaha uspořádat v listopadovém termínu
  • 31. 10. a 1. 11. - Žebříček A – krátká trať (ČSOS) a klasická trať (ČSOS) - zatím zrušeno bez náhrady
  • Vedení sekce OB ukládá všem oblastem sekce OB ČSOS, aby v souladu s usnesením vlády č. 1021 zrušily veškeré závody, kde jsou pořádajícím orgánem, s termínem konání do 3. 11. 2020.

Tréninky ve venkovním prostředí jsou povolené v maximální počtu 6 osob.

Do doby 4. října (včetně) bylo možné naplánované akce uskutečnit ve stanoveném rozsahu. Pořadatelé a účastníci jsou ale povinni - především při pobytu na shromaždišti - dodržovat pokyny ze zveřejněných opatření a zároveň pobyt na shromaždišti v maximální možné míře časově omezit. Zároveň doporučuje pořadatelům uplatňovat metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, který vydala hlavní hygienička ČR na návrh Národní sportovní agentury s Ministerstvem zdravotnictví. Na webu České unie sportu je k dispozici Výkladové stanovisko v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které je pomůckou pro všechny pořadatele závodů a jsou v něm rozebrána specifika mimořádných opatření v souvislosti se sportovním prostředím. 


« zpět