Mapové klíče

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2) (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje předchozí specifikaci a je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po 1. lednu 2020.

Dodatek 1 - Definice CMYK tisku a barev

Dodatek 1 - Definice CMYK tisku a barev (31.3.2019, 345 kB , více informací )

Tento dodatek vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 1. dubna 2019 a od 1. 4. 2019 je závazný pro všechny mapy pro orientační sporty vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS, tj. týká se všech map pro orientační sporty bez ohledu na mapovou specifikaci.

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019)

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019) (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis a je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po 1. lednu 2020.

ISMTBOM2010 - česká verze

ISMTBOM2010 - česká verze (4.12.2014, 492 kB )

Lyžařský orientační běh

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019)

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019) (18.11.2019, 589 kB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis a je závazná pro všechny mapy pro lyžařský orientační běh vydané po 1. lednu 2020.

Měřítka a velikosti značek v mm

Měřítka a velikosti značek v mm (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Mapy pro LOB – Měřítka a velikosti značek v mmArchiv dokumentů