Mapové klíče

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2) (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající specifikaci a je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po 1. lednu 2020 s výjimkou specifikovanou v odstavci 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Rozhodnutím VV-ČSOS z 18. 11. 2019 je tato výjimka nově rozšířena – bylo schváleno přechodné ustanovení pro oblastní a vícedenní závody, pro něž lze použít do konce roku 2020 i mapové klíče ISOM 2000 a ISOM 2017.

Dodatek 1 - Definice CMYK tisku a barev

Dodatek 1 - Definice CMYK tisku a barev (31.3.2019, 345 kB , více informací )

Tento dodatek vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 1. dubna 2019 a od 1. 4. 2019 je závazný pro všechny mapy pro orientační sporty vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS, tj. týká se všech map pro orientační sporty bez ohledu na mapovou specifikaci.

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017) (14.9.2017, 2 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v platnost dnem 1. října 2017, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2000 a od 1. 1. 2018 je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Platnost pouze pro mapy vytvořené podle ISOM 2017 před 1. 1. 2020 s možným využitím pro pořádání závodů ČSOS nižších úrovní tj. pro oblastní a vícedenní závody až do konce roku 2020.

ISOM2000 - česká verze

ISOM2000 - česká verze (4.12.2014, 1 MB , více informací )

Platnost pouze pro mapy vytvořené podle ISOM 2000 před 1. 1. 2018 s možným využitím pro pořádání závodů ČSOS nižších úrovní až do konce roku 2020.

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019)

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019) (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis a je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po 1. lednu 2020.

Lyžařský orientační běh

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019)

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019) (18.11.2019, 589 kB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis a je závazná pro všechny mapy pro lyžařský orientační běh vydané po 1. lednu 2020.

Měřítka a velikosti značek v mm

Měřítka a velikosti značek v mm (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Mapy pro LOB – Měřítka a velikosti značek v mm

ISMTBOM2010 - česká verze

ISMTBOM2010 - česká verze (4.12.2014, 492 kB )Archiv dokumentů