Mapové klíče

Orientační běh

Specifikace Mapy pro orientační běh Revize 6 (překlad ISOM 2017-2 Revision 6)

Specifikace Mapy pro orientační běh Revize 6 (překlad ISOM 2017-2 Revision 6) (13.3.2024, 3 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 13. března 2024, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro orientační běh ISOM 2017-2 (platnou od 17. 3. 2022) a je závazná od 1. ledna 2025 pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu.

Orientační sprint

Specifikace Mapy pro orientační sprint Revize 6 (překlad ISSprOM 2019-2 Revision 6)

Specifikace Mapy pro orientační sprint Revize 6 (překlad ISSprOM 2019-2 Revision 6) (13.3.2024, 3 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 13. března 2024, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro orientační sprint ISSprOM 2019-2 (platnou od 17. 3. 2022) a je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po 1. lednu 2025.

Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint

Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint (17.3.2022, 3 MB , více informací )

Tento dokument s platností od 17. března 2022 slouží jako pomůcka mapařům, stavitelům tratí a rozhodčím pro správnou reprezentaci víceúrovňové zástavby na mapách pro orientační sprint.

Orientační běh a sprint (předchozí verze platné do 31.12.2024)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2) (17.3.2022, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2017-2 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu.

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019-2)

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019-2) (17.3.2022, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro orientační sprint ISSprOM 2019 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po tomto datu.

Lyžařský orientační běh

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh Revize 2 (překlad ISSkiOM 2019 Revision 2)

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh Revize 2 (překlad ISSkiOM 2019 Revision 2) (13.3.2024, 994 kB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 13. března 2024, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro lyžařský orientační běh ISSkiOM 2019 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro lyžařský orientační běh vydané po 1. lednu 2025.

Měřítka a velikosti značek v mm

Měřítka a velikosti značek v mm (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Mapy pro LOB – Měřítka a velikosti značek v mm

MTBO

Specifikace Mapy pro MTBO (překlad ISMTBOM 2022)

Specifikace Mapy pro MTBO (překlad ISMTBOM 2022) (17.3.2022, 2 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro MTBO (ISMTBOM 2010) a je závazná pro všechny mapy pro orientační závody na horských kolech vydané po tomto datu.

Společné dokumenty

Tisk a definice barev (překlad IOF Map Specifications - Printing and Colour Definitions)

Tisk a definice barev (překlad IOF Map Specifications - Printing and Colour Definitions) (17.3.2022, 434 kB , více informací )

Dokument vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. 3. 2022, zcela nahrazuje stávající dodatek a je závazný pro všechny mapy pro orientační sporty vydané po tomto datu, tj. týká se všech map pro orientační sporty bez ohledu na mapovou specifikaci.Archiv dokumentů