Mapové klíče

Orientační běh

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017-2) (17.3.2022, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2017-2 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu.

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019-2)

Specifikace Mapy pro orientační sprint (překlad ISSprOM 2019-2) (17.3.2022, 1 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro orientační sprint ISSprOM 2019 (platnou od 19. 11. 2019) a je závazná pro všechny mapy pro orientační sprint vydané po tomto datu.

Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint

Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint (17.3.2022, 3 MB , více informací )

Tento dokument s platností od 17. března 2022 slouží jako pomůcka mapařům, stavitelům tratí a rozhodčím pro správnou reprezentaci víceúrovňové zástavby na mapách pro orientační sprint.

Lyžařský orientační běh

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019)

Specifikace Mapy pro lyžařský orientační běh (překlad ISSkiOM 2019) (18.11.2019, 589 kB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 19. 11. 2019, zcela nahrazuje stávající závazný předpis a je závazná pro všechny mapy pro lyžařský orientační běh vydané po 1. lednu 2020.

Měřítka a velikosti značek v mm

Měřítka a velikosti značek v mm (18.11.2019, 1 MB , více informací )

Mapy pro LOB – Měřítka a velikosti značek v mm

Specifikace Mapy pro MTBO (překlad ISMTBOM 2022)

Specifikace Mapy pro MTBO (překlad ISMTBOM 2022) (17.3.2022, 2 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. března 2022, zcela nahrazuje stávající specifikaci Mapy pro MTBO (ISMTBOM 2010) a je závazná pro všechny mapy pro orientační závody na horských kolech vydané po tomto datu.

Tisk a definice barev (překlad IOF Map Specifications - Printing and Colour Definitions)

Tisk a definice barev (překlad IOF Map Specifications - Printing and Colour Definitions) (17.3.2022, 434 kB , více informací )

Dokument vstupuje v rámci ČSOS v platnost dnem 17. 3. 2022, zcela nahrazuje stávající dodatek a je závazný pro všechny mapy pro orientační sporty vydané po tomto datu, tj. týká se všech map pro orientační sporty bez ohledu na mapovou specifikaci.Archiv dokumentů