Prezentace semináře kartografů 2018

02_Mapové podklady

02_Mapové podklady (15.2.2018, 2 MB )

02_Georeferencované podklady

02_Georeferencované podklady (15.2.2018, 2 MB )