Zápis z jednání soutěžní komise sekce OB 23. 3. 2019