Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB v roce 2020