Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2024