ME LOB 2020, štafety

15.3.2020 Matěj Burda

ME LOB Rusko, štafety: M21 - 4. Česko (Laciga, Škoda, Horvát); W21 - 4. Česko (Hančová, Mechlová, Neumannová)

« zpět