Zápisy ze zasedání dřívějšího Předsednictva ČSOS

Zápisy ze zasedání Předsednictva ČSOS (do 12.2015, kdy výkonnou funkci P-ČSOS nahradil VV-ČSOS a P-ČSOS se stalo pouze statutárním orgánem)

Zápis P-ČSOS 8/2015

Zápis P-ČSOS 8/2015 (16.11.2015, 43 kB )

Zápis P-ČSOS 7/2015

Zápis P-ČSOS 7/2015 (26.10.2015, 43 kB )

Zápis P-ČSOS 6/2015

Zápis P-ČSOS 6/2015 (20.9.2015, 41 kB )

Zápis P-ČSOS 5/2015

Zápis P-ČSOS 5/2015 (25.8.2015, 32 kB )

Zápis P-ČSOS 4/2015

Zápis P-ČSOS 4/2015 (22.6.2015, 40 kB )

Zápis P-ČSOS 3/2015

Zápis P-ČSOS 3/2015 (11.5.2015, 74 kB )

Zápis P-ČSOS 2/2015

Zápis P-ČSOS 2/2015 (9.3.2015, 60 kB )

Zápis P-ČSOS 1/2015 (+přílohy)

Zápis P-ČSOS 1/2015 (+přílohy) (25.1.2015, 72 kB , více informací )

zápis z 1. zasedání Předsednictva ČSOS, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze
Příloha 1 - Dohoda o společném postupu s ČOV
Příloha 2 - Odměny za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ 2015

Zápis P-ČSOS 8/2014

Zápis P-ČSOS 8/2014 (8.12.2014, 29 kB , více informací )

zápis z 8. zasedání Předsednictva ČSOS, které se konalo dne 6. 12. 2014 v Praze