Jak vypadá mapa?

Mapa pro orientační sporty je velmi podrobným zobrazením vašeho okolí. Mapy bývají v měřítkách okolo 1:4 000 až 1:15 000 - což znamená, že jeden centimetr na mapě zobrazuje 40 až 150 metrů v realitě. Zejména v lese tak jde o nejpodrobnější a nejpřesnější dostupné mapy.

Symboly na mapě pro orientační sporty odpovídají zvýšené potřebě přesné orientace v prostoru. Setkáte se na nich s klasickými hnědými vrstevnicemi značími výšku, stejně jako s podrobným vyjádřením porostů a sítě cest.

Následující ukázka pochází z mapy pro orientační běh. Mapy pro ostatní odvětví mají své odlišnosti, v zásadě jsou ale velmi podobné.

Ukázka mapy

Ukázka mapy Dubinka - Slavia Hradec Králové

Jednotlivé barvy na mapě v zásadě popisují:

  • Modrá - vodní plochy a toky (rybníky, potoky,...).
  • Hnědá - výškopis vstevnic, terénní útvary (jámy, hliněné srázky,...).
  • Černá - lidské výtvory (cesty, domy,...).
  • Zelená - různé porosty (hustý les) nebo v olivové soukromé pozemky (levý horní roh mapy).
  • Žlutá - otevřené prostory (louky,...).
  • Bílá - vzrostlý dospělý les, snadno průběžný.

A tak dále. Zprvu můžu být vyznání se v mapě náročné, ale rychle si ho osvojíte.