Mapové klíče

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017)

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017) (14.9.2017, 2 MB , více informací )

Tato specifikace vstupuje v platnost dnem 1. října 2017, zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2000 a od 1. 1. 2018 je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou specifikovanou v odst. 8 Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS.

ISOM2000 - česká verze

ISOM2000 - česká verze (4.12.2014, 1 MB , více informací )

Platnost pouze pro mapy vytvořené podle ISOM 2000 před 1. 1. 2018 s možným využitím pro pořádání závodů ČSOS nižších úrovní až do konce roku 2020.

ISSOM2007 - česká verze

ISSOM2007 - česká verze (4.12.2014, 540 kB )

ISMTBOM2010 - česká verze

ISMTBOM2010 - česká verze (4.12.2014, 492 kB )

ISSkiOM2014 - česká verze

ISSkiOM2014 - česká verze (5.3.2015, 369 kB )Archiv dokumentů