Projekty MŠMT 2017-2020

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2020 finanční podporu od MŠMT z Programu na podporu sportu v této výši:

 

Program REPRE - Sportovní reprezentace ČSOS 2020, výše dotace: 9.600.000,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2020 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

Program TALENT - Sportovně talentovaná mládež 2020, výše dotace: 2.105.655,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.

Program ORGANIZACE SPORTU 2020 – Podpora Českého svazu orientačních sportů 2020, výše dotace: 12.491.486,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů.

Převážně se jedná o o úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní přípravy a s organizací závodů v orientačních sportech a zajištěním činnosti všech orgánů ČSOS, jejich organizačních složek - krajských svazů ČSOS, sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO a trail-o), tréninkových středisek mládeže a jednotlivých klubů ČSOS. Dále o zabezpečení pravidelné sportovní činnosti, soutěží a jednorázových sportovních akcí na všech úrovních (mezinárodní, mistrovské, celostátní, krajské, oblastní a místní) včetně náborových akcí na podporu mládeže k pohybovým aktivitám.

Dále zabezpečení organizační, metodické, školící, tréninkové, informační, zdravotní, pořadatelské a kartografické činnosti, včetně vydávání map a dalších materiálů pro orientační sporty a zajištění technických a servisních podmínek pro činnost členů ČSOS.

Dále na zabezpečení rozvojových projektů ČSOS pro sportování veřejnosti (projekt „Výukových map pro OB“ a „Areálů pevných kontrol pro OB“) a na zabezpečení a organizaci „Dnů orientace v přírodě“ pro veřejnost (převážně pro školní mládež a rodiče s dětmi).

V neposlední řadě byla finanční podpora využita k evidenci aktuálního stavu členské základny a závodů ČSOS v interním informačním systému, včetně registrací všech závodníků v jednotlivých sekcích ČSOS.

 


 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2019 finanční podporu od MŠMT z Programu na podporu sportu v této výši:

 

Program REPRE - Sportovní reprezentace ČSOS 2019, výše dotace: 8.727.400,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2019 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

Program TALENT - Sportovně talentovaná mládež 2019, výše dotace: 2.105.655,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.

Program ORGANIZACE SPORTU 2019 – Podpora Českého svazu orientačních sportů 2019, výše dotace: 12.756.900,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů.

Převážně se jedná o o úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní přípravy a s organizací závodů v orientačních sportech a zajištěním činnosti všech orgánů ČSOS, jejich organizačních složek - krajských svazů ČSOS, sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO a trail-o), tréninkových středisek mládeže a jednotlivých klubů ČSOS. Dále o zabezpečení pravidelné sportovní činnosti, soutěží a jednorázových sportovních akcí na všech úrovních (mezinárodní, mistrovské, celostátní, krajské, oblastní a místní) včetně náborových akcí na podporu mládeže k pohybovým aktivitám.

Dále zabezpečení organizační, metodické, školící, tréninkové, informační, zdravotní, pořadatelské a kartografické činnosti, včetně vydávání map a dalších materiálů pro orientační sporty a zajištění technických a servisních podmínek pro činnost členů ČSOS.

Dále na zabezpečení rozvojových projektů ČSOS pro sportování veřejnosti (projekt „Výukových map pro OB“ a „Areálů pevných kontrol pro OB“) a na zabezpečení a organizaci „Dnů orientace v přírodě“ pro veřejnost (převážně pro školní mládež a rodiče s dětmi).

V neposlední řadě byla finanční podpora využita k evidenci aktuálního stavu členské základny a závodů ČSOS v interním informačním systému, včetně registrací všech závodníků v jednotlivých sekcích ČSOS.

 


 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2018 finanční podporu od MŠMT z Programu na podporu sportu v této výši:

 

Program REPRE - Sportovní reprezentace ČSOS, výše dotace: 7.934.000,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2018 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

Program TALENT - Sportovně talentovaná mládež, výše dotace: 1.839.000,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.

Program ORGANIZACE SPORTU 2018 – Podpora Českého svazu orientačních sportů 2018, výše dotace: 12.902.000,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů.

Převážně se jedná o o úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní přípravy a s organizací závodů v orientačních sportech a zajištěním činnosti všech orgánů ČSOS, jejich organizačních složek - krajských svazů ČSOS, sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO a trail-o), tréninkových středisek mládeže a jednotlivých klubů ČSOS. Dále o zabezpečení pravidelné sportovní činnosti, soutěží a jednorázových sportovních akcí na všech úrovních (mezinárodní, mistrovské, celostátní, krajské, oblastní a místní) včetně náborových akcí na podporu mládeže k pohybovým aktivitám.

Dále zabezpečení organizační, metodické, školící, tréninkové, informační, zdravotní, pořadatelské a kartografické činnosti, včetně vydávání map a dalších materiálů pro orientační sporty a zajištění technických a servisních podmínek pro činnost členů ČSOS.

Dále na zabezpečení rozvojových projektů ČSOS pro sportování veřejnosti (projekt „Výukových map pro OB“ a „Areálů pevných kontrol pro OB“) a na zabezpečení a organizaci „Dnů orientace v přírodě“ pro veřejnost (převážně pro školní mládež a rodiče s dětmi).

V neposlední řadě byla finanční podpora využita k evidenci aktuálního stavu členské základny a závodů ČSOS v interním informačním systému, včetně registrací všech závodníků v jednotlivých sekcích ČSOS.

Program Významné sportovní akce - ČSOS Světový pohár v OB 2018, výše dotace: 1.100.000, Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění organizační a technické zajištění finálového kola Světového poháru v OB v termínu 4. - 7. října 2018 s centrem v Praze.

 


 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2017 finanční podporu od MŠMT z Programu na podporu sportu v této výši:

 

Program I - Sportovní reprezentace ČR, výše dotace: 8.013.800,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2017 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

 Program II - Sportovně talentovaná mládež, výše dotace: 1.381.700,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.

Program V – Činnost sportovních svazů, výše dotace: 13.297.800,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů.

Převážně se jednalo o úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní přípravy a s organizací závodů v orientačních sportech a zajištěním činnosti všech orgánů ČSOS, jejich organizačních složek - krajských svazů ČSOS, sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO a trail-o), tréninkových středisek mládeže a jednotlivých klubů ČSOS. Dále o zabezpečení pravidelné sportovní činnosti, soutěží a jednorázových sportovních akcí na všech úrovních (mezinárodní, mistrovské, celostátní, krajské, oblastní a místní) včetně náborových akcí na podporu mládeže k pohybovým aktivitám.

Dále byla zabezpečována organizační, metodická, školící, tréninková, informační, zdravotní, pořadatelská a kartografická činnost, včetně vydávání map a dalších materiálů pro orientační sporty. Zajištěny byly také technické a servisní podmínky pro činnost členů ČSOS.

V neposlední řadě bylo využito finanční podpory k evidenci aktuálního stavu členské základny a závodů ČSOS v interním informačním systému, včetně registrací všech závodníků v jednotlivých sekcích ČSOS.

Program X – Projekty pro sportování veřejnosti, výše dotace: 420.000,- Kč

Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení rozvojových projektů ČSOS pro sportování veřejnosti (projekt „Výukových map pro OB“ a „Areálů pevných kontrol pro OB“) a na zabezpečení a organizaci „Dnů orientace v přírodě“ pro veřejnost (převážně pro školní mládež a rodiče s dětmi).