Podpora sportu od Národní sportovní agentury

 

 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2023 finanční podporu od NSA z těchto dotačních výzev:

Podpora sportovních svazů, celková výše dotace: 23.156.747,- Kč

 • z toho oblast podpory A: Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru ve výši 887.173,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů. 
 • z toho oblast podpory B: Péče o talentovanou mládež výši 271.644,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.
 • z toho oblast podpory C: Zabezpečení státní sportovní reprezentace ve výši 997.930,- K
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2023 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

Významné sportovní akce 2023

 • MS v MTBO 2023, celková výše dotace: 1.400.000,- Kč
 • SP v OB 2023, celková výše dotace: 5.800.000,- Kč

Fnanční podpora byly využita na organizační zajištění Mistrovství světa v MTBO a Světového poháru v orientačním běhu v roce 2023.

 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2022 finanční podporu od NSA z těchto dotačních výzev:

Podpora sportovních svazů, celková výše dotace: 21.234.642,- Kč

 • z toho oblast podpory A: Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru ve výši 11.400.000,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů. 
 • z toho oblast podpory B: Péče o talentovanou mládež výši 1.909.298,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.
 • z toho oblast podpory C: Zabezpečení státní sportovní reprezentace ve výši 7.925.344,- K
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2022 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO).

Parasport reprezentace ZPS, celková výše dotace  352.147,- Kč

Finanční podpora byla využita na zajištění přípravy para reprezentantů v Trail-O, včetně materiálního zabezpečení a na zajištění účasti na světových závodech Trail-O Para  2022 (MS, ME, WRE)

PARASPORT – Činnost spolků s celorepublikovou působností, celková výše dotace 196.500,

        Finanční podpora byla využita na zajištění soutěží v Trail-O PARA, včetně asistentů v terénu, rozhodčích a časoměřičů. Dále na meteriálně technické zajištění tráninků a závodů kategorie PARA a administrativní činnost spojenou s organizováním akcí.


 

Český svaz orientačních sportů obdržel v roce 2021 finanční podporu od NSA z těchto dotačních výzev:

Podpora sportovních svazů, celková výše dotace: 25.406.998,- Kč

 • z toho oblast podpory A: Zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 9.997.700,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy reprezentačních týmů v kategorii seniorů a juniorů v OB, LOB a MTBO a na jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních akcích roku 2021 (MS, ME, MSJ a MEJ v OB, LOB a MTBO)....
 • z toho oblast podpory B: Zabezpečení výchovy sportovně talentované mládeže ve výši 2.201.328,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zabezpečení sportovní přípravy talentů v OB v tréninkových střediscích mládeže, v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, na organizační zabezpečení akademií talentované mládeže v OB a MTBO a na přípravu výběru dorostu v OB, LOB a MTBO.
 • z toho oblast podpory C: Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu ve výši 13.207.970,- Kč
  Finanční podpora byla využita v souladu s účelovým určením na zajištění sportovní, organizační a obsahové činnosti svazu dle platných stanov Českého svazu orientačních sportů.
  Převážně se jedná o o úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením sportovní přípravy a s organizací závodů v orientačních sportech a zajištěním činnosti všech orgánů ČSOS, jejich organizačních složek - krajských svazů ČSOS, sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO a Trail -O), tréninkových středisek mládeže a jednotlivých klubů ČSOS. Dále o zabezpečení pravidelné sportovní činnosti, soutěží a jednorázových sportovních akcí na všech úrovních (mezinárodní, mistrovské, celostátní, krajské, oblastní a místní) včetně náborových akcí na podporu mládeže k pohybovým aktivitám.
  Dále zabezpečení organizační, metodické, školící, tréninkové, informační, zdravotní, pořadatelské a kartografické činnosti, včetně vydávání map a dalších materiálů pro orientační sporty a zajištění technických a servisních podmínek pro činnost členů ČSOS.
  Dále na zabezpečení rozvojových projektů ČSOS pro sportování veřejnosti (projekt „Výukových map pro OB“ a „Areálů pevných kontrol pro OB“) a na zabezpečení a organizaci „Dnů orientace v přírodě“ pro veřejnost (převážně pro školní mládež a rodiče s dětmi).

  V neposlední řadě byla finanční podpora využita k evidenci aktuálního stavu členské základny a závodů ČSOS v interním informačním systému, včetně registrací všech závodníků v jednotlivých sekcích ČSOS.

Podpora sportovních svazů – oblast para sport, celková výše dotace: 204.081,- Kč

Finanční podpora byla využita na zabezpečení a organizace mdlouhodobých soutěží v Trail-O pro kategorii para na národní úrovni, včetně mistrovských závodů. Dále na zabezpečení a organizace mezinárodních soutěží v Trail-O pro kategorii para, a neposlwdní řadě na rozvoj metodiky pro nábor nováčků, organizace náborových a propagačních akcí.

Podpora reprezentace ZPS, celková výše dotace: 557.000,- Kč

Finanční podpora byla využita zajištění přípravy para reprezentantů v Trail-O, zejména pravidelné tréninkové činnosti, soustředění, tréninkových srazů, přípravných sportovních akcí, včetně materiálního zabezpečení

Významné sportovní akce 2021 (MS v OB 2021), celková výše dotace: 5.535.659,- Kč

Fnanční podpora byly využita na organizační zajištění Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (https://woc2021.cz/)