Vyšel Zpravodaj ČSOS 2015/2

26.2.2015 Jiří Šubrt

Vyšel Zpravodaj ČSOS 2015/2

Ve Zpravodaji ČSOS 2015/2 naleznete info o možnostech poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na pořádání akcí pro mládež v roce 2015 a možnosti prezentace aktivit klubů ČSOS na portálu WWW.SPORTVOKOLI.CZ.

  Díky příspěvku, který obdržel Český svaz orientačních sportů od Českého olympijského výboru na sport mládeže, bude ČSOS i v roce 2015 finančně přispívat klubům  ČSOS na projekty Komise rozvoje OB – tj. uspořádání sportovních a náborových akcí pro mládež v orientačním běhu (samozřejmě i na obdobné akce v LOB, MTBO a Trail-o).

  Jedná se o pokračování dlouhodobých úspěšných projektů ČSOS Výukové mapy a Areály pevných kontrol. Od roku 2007, kdy byl projekt Výukových map poprvé vyhlášen, bylo již vydáno přes 350 map pro OB v okolí škol ve všech krajích ČR a dále bylo také zřízeno přes dvacet Areálů pevných kontrol. ČSOS bude opět přispívat pořadatelům Přeboru škol v orientačním běhu - V roce 2015 se předpokládá i částečná podpora tradiční akce „Dny orientace v přírodě“. Dále je možnost od letošního roku nově žádat finanční prostředky i na nový projekt ČSOS Orientační běh do škol.

 

Český olympijský výbor ve spolupráci s MŠMT a sportovními svazy zahájil provoz webového portálu www.sportvokoli.cz, který pomůže české veřejnosti zorientovat se v široké nabídce sportovních náborů a sportovních akcí sportovních klubů po celé České republice.

Jednotlivým svazům, sportovním organizacím a klubům se tak nabízí možnost spolupráce při prezentaci svých náborů a sportovních akcí. Webový portál bude sloužit jako evidence sportovních klubu a organizací z celé republiky, kdy každý bude mít svou kartu, na které bude evidovat své aktuální, ověřené kontaktní údaje a stručné informace o náborech (akcích) nebo o klubu,

 

 


« zpět