Víkend plný o-závodů

29.9.2021 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Víkend plný o-závodů

První víkend v říjnu je bohatý na závody v orientačním běhu. Na Moravě končí žebříček B, v Čechách je připravena celá řada oblastních závodů.

Morava

Žebříček B-Morava končí o víkendu posledními dvěma závody. Pořádá je Klub orientačních sportů TJ Tesla Brno s centrem v Brně−Bystrci (U křivé borovice). Na startu bude sedm stovek závodníků (současně je to i oblastní závod jižní Moravy). Poběží se v lesním prostoru mezi silnicí 386 Ostrovačice – Nový Dvůr a ulicemi města Brna Ostrovačická – Hostislavova – Vejrostova – Ruda – Rakovecká, kde je listnatý a smíšený les s velkým převýšením, převážně dobře průběžný s hustou sítí komunikací, místy jsou části s vegetačními nebo terénními detaily. Mapy připravili Adam Chromý (hlavní kartograf) a mapaři Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart. Sobotní klasickou trať postavil Jakub Zimmermann, nedělní krátkou trať Radovan Čech a Zdeňka Kozáková. V ženách patří k hlavním favoritkám Iva Kavánková a Magdaléna Klusáčková, ale také juniorské reprezentantky Tereza Kosová a Barbora Smolková. V mužích Marek Schuster, Roman Zbranek či Stanislav Mokrý, v neděli pak Petr Horvát. Web závodů najdete tady.

Čechy

Sobota

Pro Prahu a střední Čechy připravili pořadatelé z Klubu orientačního běhu Kladno klasickou trať s centrem v Žilině. Stavitel tratí Pavel Vinš použil mapu Spanilá 2021, kterou připravili členové pořadatelského klubu v mírně zvlněném terénu, který je porostově velmi rozmanitý, jsou tam erozní rýhy (místy hluboké), mnoho porostových i terénních detailů, hustá síť cest různé kvality, podklad je místy znepříjemněn pozůstatky těžby a vysokou trávou. Na startu se sejde sedm stovek závodníků.

Krátkou trať Jihočeského žebříčku pořádají pořadatelé z Orientačních sportů Písek. Sto padesát přihlášených závodníků najde centrum u lesovny v Semicích. Poběží se na mapě Havírky (autoři Jiří Vištejn a Otto Hartvich) v prostoru Píseckých hor, tratě postavil Otto Hartvich.

Oblastní žebříček v západních Čechách pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrov. Krátká trať má centrum v Popově u Jáchymova. Stavitel tratí Jiří Donda měl k dispozici mapu Popov, přes dvě stě závodníků poběží v Krušnohorském terénu, který je kopcovitý, místy zarostlý.

Krátkou trať Východočeského poháru připravila TJ Lokomotiva Trutnov v Markoušovicích, centrem je louka u kostela. Téměř osm stovek závodníků poběží na mapě Kozí kameny, tratě postavila Tereza Panchártková v různorodém terén s rozmanitými porosty s velmi dobrou i sníženou průběžností, časté jsou kameny, kamenná a balvanová pole.

Orientační klub Střelka pořádá klasickou trať Ligy Vysočiny. Centrem je ZŠ Choustník. Necelé tři stovky závodníků poběží na mapě Předboř, kterou mapoval Tomáš Doležel, ten postavil i tratě v okolí kopce Choustník s prudkým stoupáním především v jižním svahu, je tam převážně jehličnatý les, v horních partiích je listnatý. Terén je především v centrální části mapy (kolem kopce Choustník) kamenitý s častým výskytem balvanů. V oblasti vrcholu kopce Choustník se nachází množství vysokých skalních útvarů (srázy, věže). V severní části mapy terén mírně zvlněný.

Neděle

Devět stovek závodníků oblastního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti čeká rovinatý terén, který je porostově mírně členitý, s hustníky a pasekami převážně v pásech, je tam vysoká hustota cest, částečně v pravidelné síti. V některých částech prostoru terénní detaily - prohlubně. Závod pořádá oddíl orientačního běhu VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha s centrem v Úvalech na koupališti. Tratě postavil Karel Nitsch na mapě od autorů Milana Borovičky a Pavla Kurfürsta.

V západních Čechách pořádá Sportovní klub orientačního běhu Ostrov klasickou trať. Vše je stejné jako na sobotní krátké trati (centrum, terén, mapa, stavitel tratí).

Závod Ještědského žebříčku na krátké trati pořádá SOK TJ Turnov. Centrum závodu najde přes šest set závodníků v Těpeři. Poběží se na mapě Dupanda 2021, kde je středně kopcovitý terén s výskytem starých břidlicových lomů s vysokými skalními stěnami. Tratě postavila Radka Tomášková.

Mistrovství Oblasti Vysočina na krátké trati pořádá Spolek Orientacních Sportů Jindřichův Hradec v Potočné u Číměře. Tratě pro tři stovky závodníků postavil Petr Nouza na mapě Nivy 3, kterou mapoval sám autor tratí. Poběží se ve středně členitém terénu, kde průběžnost mnohde snižuje nepříjemný podrost. V částech závodního prostoru jsou opuštěné lomy, skalky i skály.

Podrobnosti o závodech najdete v IS ORIS.


« zpět