V sobotu se bude běhat v oblastech

23.9.2021 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

V sobotu se bude běhat v oblastech

V sobotu pokračují v řadě oblastí žebříčky.

V Ještědské oblasti proběhne v sobotu krátká trať 29. ročníku SAXBO 2021 (Česko-saské dny orientačního běhu). Závodu na krátké trati pořádané OK Chrastava se zúčastní přes 500 závodníků. Centrum je v Chrastavě (u obalovny), poběží se na mapě Ovčí hora v kopcovitém terénu, kde v některých partiích jsou prudké svahy a hluboké zářezy potoků, v několika místech je množství zkušebních vrtů a šachet (pozůstatky důlní činnosti ze 14. – 16. století); po loňské kůrovcové kalamitě je část lesa po těžbě (místy pokácené stromy a nové paseky), místy jsou náletové i vysazené hustníky s různou průchodností. Tratě postavil Ivan Vydra.

Východočeský pohár pokračuje sprintem, který proběhne po závodě Českého poháru v Hradci Králové - Pouchově. Terénem je městský mix (sídliště, bloky rodinných domů, park, školní a sportovní areály), vše téměř téměř bez převýšení. Poběží se na mapě Pouchov - Věkoše, kterou připravil Jan Netuka, tratě postavil Vojtěch Netuka.

Tři stovky závodníků uvítají na startu krátké trati Hanáckého žebříčku pořadatelé z Magnus Orienteering. Centrum závodu je v Pobučí (5 km J od Zábřehu), připravena je mapa Slavoňovský les (mapovali Vojtěch Král a Zdeněk Rajnošek). Stavitelé tratí Martin Štoudek, Tomáš Navrátil postavili kontroly v kopcovitém terénu, kde je smíšený les, který porostově velmi pestrý, je tam střední hustota komunikací, v části prostoru proběhla těžba dřeva po kůrovcové kalamitě.

Ve Hvozdné (centrem je myslivecký areál za rybníkem) pořádá Sportovní klub orientačního běhu Zlín klasiku oblastního žebříčku Valašské oblasti. Tomáš Slováček a Michal Smola postavili tratě na mapě Štákův vršek (autoři Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů) v mírně zvlněném terénu, kde smíšený les, terénní i porostové detaily, střední viditelnost i hustota komunikací. Přihlášeny jsou necelé dvě stovky závodníků.

Jihomoravská liga má na pořadu krátkou trať, kterou pořádá Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně s centrem v Lelekovicích. Tratě pro tři stovky jsou postaveny ve smíšeném lese, který je členitý a místy poměrně kopcovitý terén bohatý na terénní i porostové detaily; průchodnost kolísá od výborné až po ztíženou, místy sezónní podrost. Tratě připravili Karel Fučík a Zdeněk Mazal.

Podrobnosti o závodech jsou v IS ORIS.


« zpět