Schůzovní sobota v Brně

4.12.2019 Petr Klimpl

Schůzovní sobota v Brně

V sobotu se bude v Brně schůzovat. Celé dění proběhne v jídelně ZŠ a MŠ Kotlářská.

Dopoledne bude jednat Shromáždění sekce OB. Čtyřicítka delegátů vyslaných oblastmi sekce OB má před sebou klasický program. Po úvodních formalitách vyslechnou zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, předsedové komisí podají informace ze svých komisí, pak budou projednány dva vnitřní předpisy sekce OB, následovat budou hlavní úkoly sekce OB pro rok 2020 a po diskusi bude přijato usnesení shromáždění sekce OB.

Odpoledne se pak sejde Valná hromada ČSOS, kterou tvoří delegáti zvolení krajskými svazy a jednotlivými sekcemi. Na úvod opět budou formality, pak budou následovat tři zprávy - o činnosti ČSOS, o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2019 a kontrolní skupiny ČSOS. Sekce přednesou informace a závěry z jednání shromáždění svých sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-o), následovat bude projednání hlavních úkolů ČSOS v následujícím období a návrhu rozpočtu ČSOS na rok 2020 a po bodě různé bude přijato usnesení.

Ve chvíli volna se operativně sejde výkonný výbor ČSOS, který projedná rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM v roce 2020 a několik bodů v různém (třeba přidělení pořádání vyhlášení ankety v letech 2020 a 2021). https://22bet-cz.com/ – Vyhrajte jackpot v licencovaných automatech


« zpět