První jednání VV ČSOS v roce 2023

11.1.2023 Petr Klimpl

První jednání VV ČSOS v roce 2023

Ve středu v podvečer poprvé v letošním roce jednal výkonný výbor ČSOS.

Po aktuálních informacích a kontrole úkolů následovaly informace sekcí (sekci OB byly schváleny novelizace Soutěžního a Klasifikačního řádu) a informace Rad ČSOS (byl schválen materiál Podpora tvorby map v oblastech 2023, došlo ke změně pořadatele a místa Celostátního finále Přeboru škol - uskuteční se 7. června v Terezíně).

Dalším bodem byla informace o přípravě závodů LOB na Zimní olympiádě dětí a mládeže.

Poměrně hodně materiálů bylo předloženo v bodě ekonomické záležitosti (informace o podaných dotačních výzvách NSA 2023 – Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023, Významné sportovní akce 2023, Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2023; schválení příspěvků na činnost jednotlivých KS ČSOS, na talenty sekce OB v oblastech sekce OB a klubech ČSOS, novelizace Předpisu k odvodům ze závodů ČSOS). Poté se hodně diskutovalo o návrhu odměn za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ v roce 2023, materiál byl nakonec stažen a bude projednán na únorovém jednání VV ČSOS.

Následovaly informace o zajištění Světového poháru v OB 2023 a Czech O-Tour 2023, Mistrovství světa v MTBO 2023 a Mistrovství světa juniorů v OB 2024.

V závěru bude projednán plán práce VV ČSOS v roce 2023 a několik bodů bylo v různém (orientační sporty v České televizi v roce 2023, řešení situace v krajském svazu Ústeckého kraje, atd.).


« zpět