O čem bude jednat Shromáždění sekce OB

20.4.2021 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

O čem bude jednat Shromáždění sekce OB

První květnový den se sejde Shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS.

Jednání bylo několikrát přeloženo, nakonec se uskuteční za speciálních režimových opatření 1. května 2021. Pozvánku na jednání najdete zde.

Shromáždění sekce OB se zúčastní 40 delegátů s hlasem rozhodujícím, které vyšlou jednotlivé oblasti sekce OB na základě počtu registrovaných závodníků (Pražská - 5, Středočeská - 4, Západočeská - 3, Jihočeská - 2, Ještědská - 4, Východočeská - 6, Vysočina - 3, Moravskoslezský kraj - 3, Hanácká - 4, Valašská - 3, Jihomoravská - 3).

Program jednání bude následující:
Zahájení, procedurální otázky
 - Jednací řád
 - Volební řád
Zpráva o činnosti sekce od minulého shromáždění sekce
 - Zpráva
 - Informace o činnosti vedení sekce
Informace o činnosti komisí od minulého shromáždění sekce
 - Komise reprezentace
 - Komise rozvoje OB
 - Soutěžní komise
 - Metodická komise
 - Komise talentované mládeže
Volby orgánů sekce OB na příští období
Usnesení shromáždění sekce OB

Důležitým bodem jednání budou volby předsedy a dalších členů vedení sekce OB. Kandidáti na jednotlivé funkce byli navrženi do 18. dubna. Kdo se tedy o práci uchází?
Kandidát na předsedu sekce OB:
- Petr Klimpl (LPU)
Kandidáti na členy vedení sekce OB (volí se 4):
- Radim Hošek (TAP)
Jan Netuka (SHK)
Libor Slezák (LCE)
Daniel Wolf (TUR)
Roman Zbranek (TZL)
- Jiří Zelinka (MBM)

Z jednání bude zajištěn stream na Youtube kanálu ČSOS - odkaz zde.

 


« zpět