Kde se bude závodit v roce 2022

11.11.2020 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Kde se bude závodit v roce 2022

Skončily přihlášky na neobsazené závody sekce OB v roce 2022.

Na červnové Mistrovství ČR na krátké trati se hlásí tři zájemci. BOR kandiduje s prostorem Sosnová, Okřešice, Srní u České Lípy (předchozí mapy Sosnová 2016 a Sosnová (2014)) - velmi členitý terén se spoustou jemných vrstevnicových tvarů, v celém prostoru se nachází četné pískovcové útvary různých velikostí, srázky, kameny, skalní věže, průběžnost je různorodá od velmi dobré po obtížnou v hustnících s prořezávkou. SHK nabízí prostor Býšť, Hoděšovice, Bělečko (předchozí mapy Koliba (1996) a Koliba (2013)) - porostově rozmanitý terén s převýšením do 50 m, hustší nepravidelná síť komunikací, systémy melioračních rýh. TJN přichází s oblastí Nová Ves nad Nisou, Horní Černá Studnice, Dolní Černá Studnice, Berany a Smržovka (předchozí mapy Pohoda (2002)Šichta (2002) a Beran (1995)) - částečně horský terén, kde je velmi těžká podložka, kameny, skály, kupky; částečně velmi podmáčený až severský; malá hustá síť cest, vegetačně velmi různorodý. A zájem má i ZBM v prostoru Valchov, Boskovice, Újezd U Boskovic, Němčice (předchozí mapy Škatulec (2008) a Boskovice (2004)) - průběžný les s množstvím porostových detailů, minimální výskyt podrostu, četné erozní a antropogenními tvary, v části areál po těžbě ledku a rudy (jámy, kupky), místy se sníženou viditelností.

Zářijový šampionát na klasice má zájem pořádat jen BOR (prostor Nové Domky, Svojkov, Sloup v Čechách, Svitava, Velenice a Lasvice), kde byly předchozí mapy Velenice (2017)Hraběcí cesta (2011)Dědovy kameny (2011)Záhořínské kotliny (2011) a Medvědí Camp (2011) - západní část prostoru v oblasti Slavíčku a Tisového vrchu kopcovitá a skalnatá, masivní pískovcové skalní bloky, skalní věže, kameny, průběžnost většinou velmi dobrá; východní část členitá, se spoustou různě hlubokých údolí posetých skalními útvary, průběžnost různorodá, od velmi dobré po ztíženou četnými hustníky.

Na dvojzávod Českého poháru v září se hlásí jako pořadatelé BOR (prostor stejný jak M ČR na klasice), ZBM (prostor jako M ČR na krátké trati), SHK (prostor jako M ČR na krátké trati) a TZL s prostorem Rusava, Hutě, Vlčková, Lukov, Vítová, Ondřejovské zadní skály, kde byly mapy Zadní skály (2013)Ondřejovsko (2012) a Baďurů průsmyk (2009) - kopcovitý valašský reliéf s táhlými, místy zařízlími údolími a plynule tvarovanými hřbety, kde je smíšený les s převahou listnáče, buku; povětšinou dobře průběžný, v části plošné odrůstající porosty; střední hustota cest, občasné skály, balvany, kameny, prameniště a bažinky.

O pořádání podzimního dvojzávodu ŽB na Moravě neprojevil zatím nikdo zájem.

O přidělení rozhodne vedení sekce OB do konce listopadu.

Kalendář dalších závpodů na rok 2022 najdete v IS ORIS.


« zpět