Další várka oblastních závodů

9.6.2021 Petr Klimpl Převzato z ČSOS

Další várka oblastních závodů

Na víkend je připravena řada oblastních závodů.

Sobota

  • Závod letního žebříčku Středočeské oblasti a Prahy pořádá Klub orientačního běhu Kladno v Žilině (okres Kladno). Poběží se krátká trať na mapě Oborka (kartograf Jiří Cabrnoch) v mírně zvlněném terénu, který je porostově velmi rozmanitý, je tam mnoho porostových i terénních detailů, hustá síť cest různé kvality, podklad je místy znepříjemněn pozůstatky těžby. Tratě pro téměř 600 přihlášených závodníků postavil Pavel Vinš.
  • Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati pořádá oddíl orientačního sportu SK Prostějov s centrem v obci Suchý. Mapu Kozel mapoval Bob Háj a revizi provedl Petr Hynek. Pro tři stovky závodníků postavil tratě Jiří Otrusina v terénu Drahanské vrchoviny, kde je řada melioračních rýh, hustníky, skalky, vysoký průběžný les, ale i paseky po kůrovcové kalamitě.
  • Ve Valašské oblasti jsou dva závody. Dopoledne se běží žebříčková krátká trať, kterou pořádají oddíl OB TJ Jiskra Otrokovice a GIGANT Orienteering v Nové Dědině. Poběží se ve smíšeném převážně listnatém lese s majestátnými staletými buky připomínající místy prales, kde se za poslední desítky let téměř netěžilo, lokálně padlé stromy ponechány přírodnímu zániku, minimum podrostu. Terén je mírně svažitý, lokálně jsou hluboké erozní rýhy, v části je louka se zarostlými remízky a izolovanými stromy s trávou, téměř bez trní. Mapu Hučaj připravil Petr Matula, tratě staví Martin Kunz, startovat budou dvě stovky závodníků. Na odpoledne připravili pořadatelé Klubu orientačního běhu Směr Kroměříž Mistrovství Valašské oblasti ve sprintu. Poběží se v obci Kvasice (v západní části je převážně zastavěné území; celá obec je v mírně svažitém terénu na pravém břehu Moravy; součástí závodního prostoru ve východní části mapy je obecní park a areál základní školy; zastavěné území se střídá s otevřeným terénem, místy s porosty) na mapě Sprint – Kvasice (hlavní kartograf Vítězslav Pěček). Tratě postavil Michal Rytíř, přihlášené jsou necelé dvě stovky závodníků.
  • Mistrovství Jihomoravské oblasti na klasické trati proběhne za pořadatelství Klubu orientačních sportů TJ Tesla Brno v Brně–Bystrci. Poběží se na tratích z dílny Radovana Čecha a Jakuba Zimmermanna v listnatém a smíšeném lese s velkým převýšením, který je převážně dobře průběžný s hustou sítí komunikací; místy jsou části s vegetačními nebo terénními detaily. Mapu pro více jak 200 přihlášených závodníků připravil Adam Chromý.

Neděle

  • Závodu ve sprintu oblastního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti pořádá OK Dobříš v Mníšku pod Brdy. Stavitelka tratí Martina Bochenková měla k dispozici mapu Mníšek 2020 (autor Radim Ondráček), tratě povedou městskými uličkami (stará a nová zástavba) s pevným povrchem, v sídlišti, v centru i v parku. Přihlášeno je 500 závodníků.
  • Východočeský pohár pokračuje čtvrtým závodem. Zkrácenou klasiku pořádá TJ Sokol Žamberk. Centrum pro více jak 600 závodníků je v obci Šedivec. Připraveny jsou tratě (postavil je Radek Nožka) na mapě Jablonský les II. (revizi letos na jaře udělal Jiří Mrázek) v členitém terénu les s hlubšími údolími, kde je řídký podrost, místy větve z prořezů, středně hustá síť cest a průseků a menší síť vodotečí.
  • Mistrovství oblasti Vysočina na klasické trati pořádá UNITOP SKP Žďár nad Sázavou. Centrem je koupaliště Sázava. Tři stovky závodníků čeká mapa Babín (mapoval Zdeněk Rajnošek) v terénu, kde je dobrá viditelnost, většinou dobrá průběžnost (a na mnoha místech probíhá intenzivní kůrovcová těžba), hustá síť komunikací. Tratě staví Bořivoj Skryja.
  • Oblastní závody začínají i v Moravskoslezském kraji. Dvojice pořadatelů OOB TJ Baník Ostrava a free.lepus.cz pořádá pro více jak stovku závodníků žebříčkovou klasickou trať. Centrem je penzion Čertův mlýn (Velká Polom). Poběží se ve středně kopcovitém terénu s převážně dobrou průchodností, v prostoru se nacházejí terénní pozůstatky 2. světové války. Stavitel tratí Jiří Vlach měl k dispozici mapu Ostrá Hůrka 2021, kterou mapovali a revidovali Miroslav Sikora a Martin Telecký.
  • Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu pořádá TJ Sokol Plumlov s centrem v plumlovském kempu Žralok. Přihlášeny jsou dvě stovky závodníků, pro které postavili tratě Johana Otrubová a Karel Otruba na mapě Plumlovská návrší (mapoval Bob Háj), poběží se v centru města Plumlova, v přilehlých parcích a parčících a také v kousku lesa.

Informace o všech závodech najdete v IS ORIS.


« zpět