Část závodů na rok 2023 přidělena

30.11.2021 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Část závodů na rok 2023 přidělena

Sekce orientačního běhu vyhodnotila 1. kolo výběrového řízení na pořadatele 

Přihlášek do 1. kola nebylo moc, bohužel chyběli zájemci o pořádání Mistrovství ČR na klasické trati, ve sprintu, sprintových štafet a knock-out sprintu, ale i na další závody. Nabídka pořadatelů ale byla kvalitní.

Noční Mistrovství ČR a Veteraniádu ČR v roce 2023 i následující závod Českého poháru a žebříčku A na krátké trati bude pořádat SKOB Slaný, který nabízí prostor u Petrohradu (v severní části členitý, kamenitý terén s roztroušenými kameny a kamennými homolemi, v jižní části mírně kopcovitý s lokálním výskytem kamenů; středně hustá síť komunikací - předchozí mapa z roku 1990 Petrohrad).

Pořádání českého šampionátu na krátké trati se ujme Spartak 1. brněnská v prostoru Lisovská skála - Křovina - Samotín - Kadov - Břímovka (semifinále - prameniště potoka Rybníček, četné vodoteče, náletové smrkové hustníky, zmapování prostoru v roce 1981, mapa Samotín; finále: vrcholová část Žďárských vrchů, Lisovská skála; část prostoru je horský les s prudším svahem, který je místy kamenitý, další část je prameniště potoka Břímovka s četnými přítoky, které tvoří rozsáhlý systém vodotečí; poměrně malá síť komunikací; terén nebyl nikdy zmapován pro orientační běh).

Mistrovství a Veteraniádu ČR štafet a klubů bude pořádat OK Lokomotiva Pardubice v prostoru Zdechovic, kde se v roce 2008 běželo M ČR na krátké trati - převážně jehličnatý, dobře průběžný les; místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest; mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m; ve vrcholových partiích oblasti s kameny (poslední mapy jsou z let 2009 a 2010 - Katovna - východ a Katovna - západ.

Podzimní štafety společně se sprintem uspořádá TBM, štafety v lesním komplexu SV od obce Vranov (fyzicky náročný kopcovitý terén, porostově rozmanitý od dobře průběžného až po rozsáhlé pasáže se sníženou viditelností i průběžností, středně hustá síť komunikací, svažitý terén, místy svahové skály (mapa Vranov z roku 2002), sprint pak proběhne v Brně (Staré Brno, Žlutý kopec, Mendlovo náměstí) - městský park, areál nemocnice, vnitroblok bytové výstavby, areál kláštera, kde dosu mapa pro OB nebyla.

Trio Veteraniád ČR připraví VLI, sprint v centru Liberce, Perštýn (bývalé zaměstnanecké sídliště, které vznikalo od poloviny 19. století do 20. let 20. století v okolí textilní továrny, dále areály škol a vilová zástavba; terén relativně kopcovitý; unikátní prostor pro sprint), klasickou a krátkou trať pak v prostoru Liberec-H. Hanychov - Výpřež - Hoření Paseky - Světlá pod Ještědem - Pláně pod Ještědem - Liberec-Pilínkov (Ještědský hřbet včetně vrcholu: kopcovitý horský les, v dolních partiích podmáčený s porostovými detaily, v horních partiích skály, kameny, kamenná pole).

Již dříve byly přiděleny dva dvojzávody Českého poháru a žebříčku A. Ten jarní uspořá Klub vytrvalostních sportů Šumperk v  prostoru Hraběšice (vrchol Kamenného vrchu a okolí, kde se v roce 2005 bežela klasika ME dorostu na mapě Kamenec). Jde o horský terén v CHKO Jeseníky, jehož dominantou je vrchol Kamenný vrch; jedná se o kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských hustníků s minimálním množstvím sezónního porostu; hustota komunikací je průměrná; v terénu se nachází velké množství detailů (skály, kameny, kupky, bažinky, hustníčky,..); běžecká podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se zde i běžecky rychlé pasáže, u  zamýšleného shromaždiště plošší část s bažinkami a terénními útvary. V září pak připraví klasickou a krátkou trať OK Slávie Hradec Králové Býšť, Hoděšovice a Bělečko, kde je rovinatý porostově rozmanitý les s převýšením do 50 m, hustší nepravidelná síť komunikací, systémy melioračních rýh. Předchozí mapy tam byly Kindlovka (1993), Koliba (1996) a Koliba (2013) - na této mapě se běžely štafety MS juniorů 2013.

Kalendář závodů na rok 2023 vypadá následovně:

15. 4.    Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB                SLA
16. 4. Český pohár, žebříček A - krátká trať SLA
22. 4. Český pohár štafet
23. 4. Český pohár štafet
6. 5. Mistrovství ČR ve sprintu
7. 5. Mistrovství ČR v knock-out sprintu (pro DH21), žebříček A pro DH16-20
8. 5. Mistrovství ČR sprintových štafet
27. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať KSU
28. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať KSU
10. - 11. 6. Mistrovství ČR na krátké trati PBM
30. 6. Veteraniáda ČR ve sprintu VLI
1. 7. Veteraniáda ČR na klasické trati VLI
2. 7. Veteraniáda ČR na krátké trati VLI
9. 9. Český pohár, žebříček A - krátká trať SHK
10. 9. Český pohár - klasická trať SHK
16. - 17. 9. Mistrovství ČR na klasické trati
23. 9. Český pohár, žebříček A - sprint TBM
23. 9. Český pohár štafet TBM
24. 9. Český pohár štafet TBM
14. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet LPU
15. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů LPU

Na mapovém portálu ČSOS byly doplněny všechny embargované prostory na závody v roce 2023 (ale i v roce 2022).

Současně byly projednány podmínky na vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele v roce 2023 (závody nepřidělené v 1. kole výběrového řízení a závody žebříčků B).


« zpět