Archiv map pro orientační běh

7.3.2016 Zdeněk Lenhart

Archiv map pro orientační běh

Výroční zpráva za rok 2015 o Archivu map pro orientační běh

Z hlediska Archivu map ČSOS bylo přelomovým datem 5. 3. 2015, kdy vstoupila v platnost nová Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS a s nimi nová Centrální evidence map, realizovaná zcela prostřednictvím Mapového portálu ČSOS a povinná pro mapy vydané v počtu nad 100 ks. V praxi to znamenalo, že od 5. 3. 2015 sami pořadatelé závodů zapisují mapy ještě před jejich vydáním na portál, krajští kartografové stvrzují evidenční čísla přidělená portálem automaticky, po závodě pořadatelé doplňují další údaje včetně náhledů map a předávají „povinné“ výtisky. Ostatní mapy (menší náklad, starší vydání) může na portál zapsat kdokoliv, kdo se zaregistruje. Záznamy těchto a všech dalších map získaných pro archiv kontroluje a kompletuje správce archivu. Vedle dokumentace vydaných map slouží portál i ke zveřejňování embargovaných prostorů, k blokacím prostorů pro kluby, které v nich v posledních 10 letech vydaly mapu, a též pro pomocné služby kartografům, např. určování směru magnetického poledníku. Portál byl 30. 1. 2016 přenesen z adresy http://csos.tmapserver.cz/ na http://mapy.orientacnisporty.cz/.

Závěrečné práce na přípravě a vyladění Směrnice a Portálu probíhaly před začátkem závodní sezony 2015 v časové tísni a jen díky extrémnímu nasazení zúčastněných se podařilo systém úspěšně zprovoznit včas. Jmenovat si zaslouží zejména František Havlůj v roli obdivuhodně výkonného programátora a Jan Langr a Luděk Krtička v roli zadavatelů a testerů.

Za první rok provozu přibylo 972 záznamů map. Z nich 350 pochází od vydavatelů evidovaných map (294 za rok 2015, a 56 na rok 2016) a 622 od ostatních přispěvatelů. Ne všechny ze zmíněných 294 záznamů však prošly celým procesem evidence až do závěrečného archivování výtisků. Na jedné straně zde jsou odevzdané výtisky od 15 map z roku 2015, jejichž záznamy však marně čekají na doplnění údajů vydavatelem a schválení krajským kartografem, na druhé straně k 91 kompletním a schváleným záznamům z roku 2015 nepřišel od vydavatelů ani jeden výtisk. Z 622 zapsaných „neevidovaných“ map tvoří většinu přírůstky za rok 2014 zapsané dodatečně a mapy objevené na internetu přičiněním Pavla Dudíka; jen několik desítek pochází od přispěvatelů „z lidu“.

K datu 5. 3. 2016 je v archivu zastoupeno alespoň jedním papírovým ekvivalentem 7789 map z 7992 v seznamu na portále, tj. přibližně 97,5 %. Mezi výtisky je 6657 v originálech a 1132 kopií (převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu).

Historický přehled:
2015: 7789 z 7992, 97,5% (relativní pokles je dán záznamy evidovaných map ve stadiu přípravy na budoucí akce)
2014: 6986 z 7013, 99,6 % (nejde o chybu, zápis map byl rok pozastaven kvůli převodu dat na nový portál)
2013: 6986 z 7013, 99,6 %
2012: 6542 z 6570, 99,6 %
2011: 5951 z 5924, 99,5 %
2010: 5713 z 5834, 97,9 %
2009: 5436 z 5304, 97,7 %
2008: 5045 z 5227, 96,5 %
2007: 4722 z 4835, 97,7 %
2006: 4475 z 4586, 97,5 %
2005: 4246 z 4367, 97 %
2004: 4000 z 4128, 97 %
2003: 3765 z 3884, 97 %
2002: 3370 z 3476, 97 %,
2001: 3278 z 3380, 97 %,
2000: 3099 z 3247, 95 %
1999: 2762 z 3001, 92 %
1998: 2482 z 2806, 88 %
1997: 1800 z 2583, 70 %
(výchozí seznam byl vytvořen z databází M.Broulíka a J.Kuchaře).

Mimo portál je veden seznam zmínek o dalších mapách, které dosud nebyly získány v žádné podobě, možná ani neexistují.

Do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM) byly přírůstky druhé řady archivu za rok 2014 předány poštou 15. 6. 2015. Jejich zařazení bylo úspěšně ukončeno 16. 7. 2015. Přírůstky za rok 2015 byly předány 29. 2. 2016.

Jednání o převedení třetí řady archivu do sbírek Národního archivu (NA) byla završena podpisem darovací smlouvy 22. 6. 2015 a celkem 5827 map bylo protokolárně předáno 11. 12. 2015. Pravidla spolupráce s MJVM byla upravena tak, aby pokrývala i spolupráci s NA.

Přehled map, které nejsou dostatečně zastoupeny v archivu

V Brně 5. 3. 2016                                                                                                              Zdeněk Lenhart, správce Archivu map ČSOS

 


« zpět