Aktuální informace k trénování a závodění k 6. 5. 2021

6.5.2021 Jan Picek

Aktuální informace k trénování a závodění k 6. 5. 2021

Český svaz orientačních sportů by rád informoval členskou základnu o aktuálních možnostech sportování. V posledních dnech jednal s epidemiology, NSA a také právníky.

1. Závody

Platí stále zákaz pořádání hromadných akcí, a tedy i závodů. Podle oslovených právníků by v případě organizace jakýchkoliv oficiálních závodů Český svaz orientačních sportů, resp. kluby ČSOS porušovaly zákon. Závody se mohou konat pouze s platnou výjimkou Ministerstva zdravotnictví na mimořádné akce jako MS, MČR či nominační závody na světové akce. ČSOS dostal výjimku na pořádání několika závodů ČP a MČR v OB během měsíců května a června - viz zde. Žádost na pořádání závodů pro děti nebyla akceptována. Pořádání oficiálních závodů bude možné podle posledních údajů pravděpodobně na konci května nebo začátku června.

2. Tréninky

Český svaz orientačních sportů doporučuje, aby kluby maximálně využívaly a organizovaly měřené tréninky, zejména pro mládež do 18 let v krajích, kde je to možné. Obecně platná aktuální opatření hovoří, že v každém kraji se lze sejít na jednom místě v jeden čas v počtu max. 2 osob. Od 3. května je povoleno pořádat tréninky v počtu 20 osob na jednom místě ve věkové kategorii do 18 let v následujících krajích: Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Hl. město Praha (od 10. května pak je navýšen limit na 30 osob a pro všechny kraje). Pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví trenér či jiná osoba odpovědná za organizaci aktivity uchovává po dobu 30 dnů evidenci v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo). Ministerstvo zdravotnictví vypsalo následující podmínky pro účast na tréninkové jednotce:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo
  5. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
  6. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo je povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
  7. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Při organizaci tréninků typu přijeď-zaběhni-odjeď doporučujeme využít Manuál sekce OB pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-19

Vedení svazu by zároveň chtělo poděkovat všem, kteří byli a stále jsou v této zvláštní době aktivní a hledají cesty (v rámci vládních opatření), jak skrze orienťák přinést motivaci a radost do života nejen dětem a mládeži, ale všem. Věříme, že se společnými silami podaří, užít si v roce 2021 orienťák zase o trochu víc než v roce minulém.


« zpět