Doplnění Klasifikačního řádu sekce OB pro rok 2020