Víkendové dění v Jablonci

26.11.2019 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Víkendové dění v Jablonci

Jablonec nad Nisou se o víkendu stal hlavním městem českého OB. Školilo se tam, schůzovalo, trénovalo, ale i hodnotilo a veselilo.

Seminář trenérů a rozhodčích

Od pátku do neděle čekal stovku účastníků zajímavý program, který připravili organizátoři po vedením Pavla Košárka.

V pátek večer měl Libor Bednařík přednášku společnou pro trenéry i rozhodčí o novém sprintovém mapovém klíči ISSpoOM 2019, trenéry pak ještě čekala přednáška Pavlíny Chaloupské Purple Pen - free course setting software for orienteering.

Na sobotu dopoledne připravily Lenka Knapová a Vendula Horčičková přednášku o psychologické přípravě v OB, o kterou byl podle množství dotazů velký zájem. Odpoledne pak byl probírán přechod z juniorů do dospělých na reprezentační úrovni, velmi zajímavě hovořil trenér o-reprezentace Jan Šedivý, pak ho doplnil juniorský trenér Pavel Košárek. Následovala debata o soutěžích v sekci OB, kterou vedli členové soutěžní komise sekce OB Petr Klimpl, Jan Netuka a Daniel Wolf. Tato přednáška byla i pro rozhodčí, kteří měli předtím od rána také zajímavý program. Dopoledne Jan Petržela a Jan Panchártek hovořili o tom, jak připravovali MČR na krátké trati v Markoušovicích, pak Daniel Wolf mluvil o svých zkušenostech s TV přenosy v OB. Odpoledne Roman Zbranek rozebral aspekty stavby tratí sprintů a Jan Netuka zhodnotil celostátní závody v roce 2019.

V neděli měli rozhodčí i trenéři společný program, metodická rada představila nový Metodický portál (najdete ho tady) a pak Milan Novotný a Jiří Hlaváč přednesli informace Rady pro podporu a inovace.

Soustředění o-reprezentace

Nově sestavená reprezentace OB měla úvodní soustředění v Jablonci nad Nisou.

Reprezentanti bydleli v pivovaru Volt. Program začal v pátek v podvečer nočním OB. V sobotu dopoledne se pak běžela krátká trať na mapě Slovanka (D a H). Další tréninky (sprintové a lesní) pak byly v sobotu odpoledne a v neděli.

V sobotu večer se reprezentanti zúčastnili vyhlášení o-ankety.

Soutěžní komise sekce OB

Tradiční podzimní jednání (v pátek večer) nebylo tak dlouhé jako v minulých letech. V úvodu proběhlo zhodnocení celé sezóny 2019 včetně hodnocení kvality jednotlivých závodů.

Nejdelším bodem bylo probrání návrhů na úpravy sportovně technických dokumentů, kterých se sešlo poměrně dost. Jaké jsou hlavní úpravy?
- Úprava klasifikačního řádu – zisk licence A z MSJ a MED (cílem je umožnit cizincům běhajícím za české kluby přihlášky do ŽA a na M ČR bez žádání o výjimku).
- Zavedení práva startu na Veteraniádě ČR na krátké a klasické trati (od roku 2020 se bude kvalifikovat i na Veteraniádu ČR na základě Rankingu veteránů; cílem je optimalizovat počet startujících na V ČR na celkový počet na cca 600, tedy na stejný počet jako startuje na M ČR; navržené počty nejsou rozhodně tvrdé; podle modelových situací z minulých let z těchto navržených počtů se hlásí na start V ČR zhruba 2/3 z těch, kteří mají právo startu).
- Omezení startu cizinců na MČR (nově jsou řešeny postupy do finále A - určené počty jsou pro české závodníky, závodníci cizí státní příslušnosti poběží v určitém počtu nad toto číslo; na MČR na klasické a krátké trati je pořadateli doporučeno při počtu 8 - 14 přihlášených cizinců vypsat samostatnou kategorii, nad 15 přihlášených cizinců je to povinnost).
- Popisy ve startovním koridoru (na základě požadavků trenérů reprezentace bylo doporučeno pořadatelům závodů M ČR, Českého poháru a žebříčku A, aby se popisy pro kategorie E a A vydávaly až ve startovních koridorech).
- Prodloužení startovního intervalu pro veterány (startovní interval u veteránských kategorií bude na sprintu „minimálně 1 minuta“ a na krátké trati „minimálně 2 minuty“).
- Ranking (snížení počtu průměrných hodnot nejvyšších rankingových čísel závodníků, kteří se zúčastní závodu, - koeficient „PB“ na 4; změna u „dvouzávodového rankingu“ - zvýšení počtu závodníků, kteří mohou běžet M ČR na krátké a klasické trati z 5 na 10).
- Řada dalších návrhů přijata nebyla (zavedení hostování v kategorii dospělých, zvýšení směrných časů u juniorů na klasické a krátké trati, rozdělení rankingu na sprintový a lesní, rychlejší aktualizaci rankingu).

Dále byla projednána příprava soutěží sekce OB 2020. Došlo k úpravě kalendáře celostátních závodů na podzim, jak požadovala česká reprezentace. MČR na klasické trati (pořadatel ZBM) se uskuteční o víkendu 19. - 20. 9. 2020 a podzimní „trojkombinace“ se posouvá na prodloužený víkend 26. - 28. 9. 2020 s tím, že bude rozložena do tří dnů (v sobotu odpoledne sprint v Hradci Králové za pořadatelství SHK, v neděli a pondělí pak závody Českého poháru štafet za pořadatelství SJC). Kompletní kalendář závodů na rok 2020 je zde. Byly odsouhlaseny potřebné věci do Prováděcích pokynů sekce OB pro rok 2020 (počty hodnocených závodů v jednotlivých soutěžích, atd.), elitní závodníky určitě zaujme zvýšení počtu a částek odměn za umístění v Českém poháru.

Dalším bodem bylo vyhodnocení vyhodnoceno 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB. V úvodu bylo konstatováno, že se přihlásilo poměrně málo zájemců o celostátní závody (naopak dost o "béčka"). Důvodem je zřejmě to, že velká část potenciálních pořadatelů je zapojena do přípravy Mistrovství světa 2021 a na přípravu organizačně náročných M ČR jim nezbývá již čas. Ve druhém kole výběrového řízení se budou hledat pořadatelé M ČR ve sprintu a sprintových štafet, na klasické a krátké trati a také květnového dvojzávodu žebříčku B. A kdo tedy má tu čest pořádat závody přidělené v 1. kole? Vše najdete tady.

Zápis z jednání soutěžní komise je v dokumentech sekce OB.

Vedení sekce OB

Jednání vedení sekce proběhlo v sobotu dopoledne. Program byl bohatý - po aktuálních informacích a kontrole úkolů byla projednána příprava shromáždění sekce OB 2019, pak byl bok o soutěžích - informace SK o průběhu sezóny 2019, příprava soutěžní sezóny 2020 a výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2021.

Poté Marek Cahel seznámil s hodnocením práce s talentovanou mládeží v roce 2019, byl schválen seznam závodníků zařazených do TSM v roce 2020 (vzhledem k tomu, že nebyla ujasněna příslušnost závodníků do jednotlivých TSM, tak nebylo projednáno rozdělení financí pro TSM).

Projednány byly i prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2020 (proti roku 2019 se mění jen datumy). Následně proběhlo hodnocení výsledků MS v OB 2019 a hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2019 a příprava reprezentace v roce 2020.

Zápis z jednání vedení sekce OB je v dokumentech sekce OB.

 
Vyhlášení Ankety a o-gala

Sobotní večer byl v jabloneckém Eurocentru zadán o-slávě.

Nejdříve proběhlo vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce ČSOS 2019. Vyhlášeny byly výsledky MTBO, trail-O, LOB a OB. Do síně slávy Českého orientačního běhu byli uvedeni Václav Zakouřil a Svatava Nováková.

Po skončení vyhlášení ankety se naplno rozjelo o-gala. Pětistovka účastníků se určitě dobře bavila, o čemž svědčí i pár fotek Petra Kadeřávka.

 

Příští rok bude zřejmě tato akce ve stejném rozsahu v listopadu v Brně.


« zpět