S Petrem Klimplem o dění v sekci OB

23.12.2020 Test Převzato z Sekce OB

S Petrem Klimplem o dění v sekci OB

Končí rok 2020, před orientačními běžci je nová sezóna 2021. Na povídání jsme si pozvali předsedu sekce OB Petra Klimpla.

T: Končí rok 2020. Jak uplynulé období hodnotíš v sekci OB?
Kli: Jak bych ho hodnotil? Tak jako v celé společnosti – byl špatný, byl velmi divný. Od počátku března až dosud žijeme v nějakých omezeních. To se promítlo i v orienťáku. Po celý rok neproběhla žádná mezinárodní akce, domácí sezóna se vešla v podstatě do 5 týdnů, dojem z celé sezóny snad zachránilo jen uvolnění přes prázdniny, kdy, byť s některými omezeními, proběhlo několik vícedenních závodů.

T: Vedení sekce OB v dubnu a květnu naplánovalo omezenou podzimní o-sezónu. Jak se zpětně díváš na tato vaše rozhodnutí?
Kli: Ta rozhodnutí vedení sekce musela být rychlá (proto je provádělo vedení sekce samo, bez porady se soutěžní komisí). Rozhodnutí byla v nějakém místě, čase a za nějaké situace. Přijatá řešení se nakonec ukázala jako vcelku dobrá, i některé věci mohly být ještě lepší – třeba závodit v oblastech už od půlky června, pro celostátní závody otevřít prázdniny. Ale dokázali jsme udělat pět českých šampionátů ze sedmi, dokázali jsme nějak překlenout licence, proběhlo testování mládeže, atd.

T: Šampionáty byly jednodenní, mistrovství nebyly spojené s veteraniádami.
Kli: To se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí, byť vím, že všichni chceme potkávat na jednom místě a v jednom čase. A kdyby tomu tak bylo, tak si myslím, že jsme neuspořádali letos na podzim nic. Na jednotlivých závodech se ukázalo, že ta pětistovka závodníků byla pro nařízená omezení ještě zvládnutelná, kdybychom si tam naplánovali větší počty účastníků, tak by závody neproběhly.

T: Co vidíš jako největší zápor celé sezóny?
Kli: Asi největším problémem se stal Ranking, kde jsme měli tři závody s koeficientem 1,08 pro omezený počet závodníků, ostatní měli možnost startovat jen na závodech s nejnižším koeficientem. Prolínání závodníků kolem stého místa v Rankingu tak bylo hodně omezené. A tím dalším problémem je počet licencí A na příští rok, který se negativně projeví při organizaci soutěží v roce 2021.

T: Začal jsi rok 2021. Jak budou připravené soutěže?
Kli: Podrobně sledujeme situaci s Covid-19. Z důvodu předběžné opatrnosti jsme se rozhodli opět připravit závody (především české šampionáty, ale i celostátní žebříčky) v omezeném formátu, opět vycházíme z počtu cca 500 závodníků. Jde především o jaro, na podzim (M ČR štafet a klubů) si necháváme ještě pojistku, že při případném zrušení omezení, by se počet startujících mohl navýšit.

T: Pojďme postupně. Na jaře je prvním mistrovstvím noční v Plzni.
Kli: Tak tam nebude žádné omezení s jednou výjimkou, že nebudou moci startovat žáci. Naopak květnový sprint a sprintové štafety mají obdobná omezení jako bylo v roce 2020. Novinkou ale je to, že právo startu v kategoriích mužů a žen si mohou závodníci, na které nevyjde pořadí v Rankingu, vyběhnout i ve sprintu na závodě Českého poháru v Jihlavě.

T: Krátká trať a klasika. V roce 2020 byla tato mistrovství pouze jednodenní. Jak tomu bude v roce 2021?
Kli: Vzhledem k omezení práva startu a tím k snížení počtu závodníků byl předložen návrh, aby se o medaile bojovalo jen v jednom závodě. Nakonec zvítězil názor, aby proběhla v sobotu kvalifikace a v neděli finále. A ještě k tomu omezení práva startu, novinkou u dvouletých věkových kategorií je to, že pro start nestačí mít jen licenci A, ale právo startu je vázáno na umístění v průběžném pořadí žebříčku A. U dospělých je do sportovně technických dokumentů stejně jako u sprintu zakomponována možnost získat právo startu jednorázově ze závodu Českého poháru.

T: Štafety a kluby – svátek orientačního běhu.
Kli: Ano, jsme si vědomi, že to je specifikum orienťáku, kde se potkávají téměř všichni. Přesto na rok 2021 jsou připraveny postupové klíče, ve štafetách z průběžného pořadí Českého poháru štafet, v klubech jsou obdobné podmínky, jaké byly připraveny na neuskutečněný šampionát v roce letošním. Ale jak už jsem říkal dříve, budeme se v létě zabývat tím, zda se situace nezlepšila a zda nebude moci startovat více štafet.

T: Stále hovoříš o mistrovstvích. A co veteraniády?
Kli: Ve sprintu, na krátké a klasické trati bude veteraniáda jindy a jinde než mistrovství. Veteraniády v těchto třech disciplínách budou v závěru posledního červnového týdne v okolí Rýmařova. Věřím, že ty tři dny v Jeseníkách se stanou příjemným setkáním veteránů, kteří budou na těch závodech ti hlavní, nikoli ve stínu mistrovských kategorií. Další tři veteraniády (noční, štafety a kluby) jsou zatím plánovány jako samostatné závody souběžné s mistrovstvím.

T: Žactvo má svůj šampionát oblastních výběrů také odděleně od dospělých a dorostu.
Kli: Ano, i tam jsme zvolili tuto variantu z kapacitních důvodů, ale i z toho, aby na tomto závodě bylo žactvo tím hlavním, nikoli ve stínu ostatních kategorií. A když jsem u žactva, tak pro ně připravujeme jako náhradu za jarní Vyzývací pohár květnový republikový závod oblastních výběrů, na tomto setkání budou vedle orienťáků i další soutěže, ale i další program.

T: Mění se něco v žebříčkových soutěžích?
Kli V podstatě ne. Snad jen do Českého poháru nejsou zařazeny dva závody plánované na březen a duben, kde máme obavu, že bychom se nemohli strefit do epidemiologických omezení se závodem s hromadným startem, kterým štafety jsou. U závodu jednotlivců doporučujeme, aby se neslučovaly různé soutěže (celostátní žebříčky s oblastními soutěžemi), pokud to neumožní omezující podmínky ze strany hygieny.

T: Podle zápisů z jednání soutěžní komise se dost dlouho jednalo o Rankingu. Jaký je závěr?
Kli: Bylo posuzováno několik variant. Po diskusi SK dospěla k závěru, že upřednostní zásadu nezasahovat zpětně do Rankingu před nápravou zkreslení z důvodu menšího počtu závodů s vyšším koeficientem v roce 2020. V průběhu roku 2021 se tak bude počítat osm nejlepších výsledků každého závodníka za posledních 24 měsíců, současně byly upraveny koeficienty jednotlivých závodů. Na konci roku 2021 bude sestaven Ranking se započtením 8 výsledků za 12 měsíců, který bude výchozím pro rok 2022.

T: Když se omezí počet závodníků, tak se to určitě projeví v ekonomice závodů. Bude to nějak řešeno?
Kli: To je pravda. Proto byly dost podstatně zvýšeny vklady účastníků, mírně byly zvýšeny dotace svazu za kvalitu, ale i pořadatelé budou mít trochu menší výnosy.

T: Připravují se s ohledem na různá omezení i nějaká opatření v soutěžní legislativě?
Kli: Ano, bude vydána nová směrnice k Pravidlům OB, která umožní konání závodů v případě omezení počtů startujících (nepravidelné startovní intervaly, start závodníků z téhož klubu za sebou, možnost hlášení do startovních vln, apod.), to se bude týkat především oblastních závodů a závodů žebříčků B. Pro pořadatele bude zpracován manuál režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení ze strany státních orgánů včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici.

T: Zatím mluvíme o celostátních závodech. Jak to bude s oblastmi?
Kli: Byl projednáván návrh na zrušení stávajících oblastí, nové oblasti měly ctít hranice samosprávných krajů. Cílem bylo snížit počet závodníků na závodech v těch hodně početných oblastech. Ale kvůli k rychlosti návrhu a nedostatečné komunikaci uvnitř sekce se návrh nesetkal s pochopením. Oblasti tak zůstaly ve stejné podobě jako dosud a budou si organizovat soutěže ve své odpovědnosti samy. Nechalo se tedy na pořadatelích a oblastech, aby si počet závodníků vyřešili organizačními opatřeními.

T: Opusťme soutěže, podívejme se na reprezentaci.
Kli: Jak už jsem v úvodu říkal, tak letos se závodníci nemohli ukázat v bojích se světovou konkurencí. Dospělá reprezentace se pod vedením Jana Šedivého, Jana Procházky a Jardy Kačmarčíka přesto připravovala velmi intenzivně. Velkou motivací je mistrovství světa 2021 v České republice. Velmi dobře bylo v našem týmu kvitováno to, že pořadatelé MS kývli na požadavek IOF rozšířit program šampionátu o sprint a sprintové štafety. Svou šanci na start tam vidí širší pole závodníků a tím se na výcvikových táborech zvyšuje konkurence mezi závodníky a naši nejužší špičku nutí i k vyšší intenzitě v přípravě. Dost mě mrzí, že neproběhla žádná soutěž pro juniory, ani MSJ v Turecku, ani náhradní MEJ v Maďarsku, ročník 2000 tak přišel o možnost prezentovat svou výkonnost ve svém posledním juniorském roce ve světové konkurenci.

T: Když jsme hovořili o mistrovství světa 2021, tak si neodpustím otázku. Bude?
Kli: Rozhodně ano. I když IOF trochu váhala, tak na nátlak závodníků, ale i organizátorů MS rozhodla, že udělá vše pro to, aby vrchol sezóny byl. Velkou roli sehrálo i rozhodnutí Národní sportovní agentury ČR, které umožňuje účast na MS, ale i na přechozích tréninkových táborech všem zahraničním účastníkům, pochopitelně při zachování hygienických opatření. Organizační výbor pod vedením Honzy Picka připravuje pro šampionát několik pořadatelských scénářů, od toho, kdy vše bude tak, jak bylo dlouhodobě plánováno s účastí několika tisíc diváků, až po možnost, že proběhnou jen závody šampionátu v komorním prostředí s nezbytným technickým a sportovním zabezpečením bez diváků, vše ale s možností sledování v televizních přenosech. Věřím, že šampionát ukáže schopnost našich pořadatelů uspořádat takovou velkou akci i za velmi ztížených podmínek na velmi kvalitní sportovní úrovni. A také věřím, že i naši závodníci na MS uspějí.

T: Co tě v českém OB letos nejvíc potěšilo?
Kli: Zapojení nových lidí do činnosti svazu. Řadu z nich je vidět v práci organizačního výboru MS, prosazují se v mediální oblasti, v tréninkových střediscích mládeže, v realizačních týmech projektů MŠMT ale hlavně v metodické komisi. Metodická práce byla dlouhodobě v celém svazu Popelkou, teď se tam rozjela celá řada věcí – Metodické listy, metodické středy, metodické materiály, školení trenérů 2. třídy a třeba v předvánočním čase otevřená novinka Online příprava.

T: Poslední věc. V prosinci mělo být Shromáždění sekce OB a Valná hromada ČSOS. Z důvodu zákazu shromažďování většího počtu osob se ani jedna ze schůzí neuskutečnila. Předběžně byly obě schůze přeloženy na závěr ledna. V posledním zápise výkonného výboru ČSOS je návrh na konání VH internetovou formou. Jaký je tvůj názor na tuto formu?
Kli: Já proti novým metodám nejsem. Ale myslím si, že nás k termínu na konci ledna nic nenutí, klidně můžeme počkat na uvolnění restrikcí. Kdyby šlo jen o klasickou schůzi, tak by to asi šlo, projednali bychom nějaké zpráva, schválili rozpočet. Ale vzhledem k tomu, že jsou na programu i volby do orgánů ČSOS, tak bych raději počkal na prezenční schůzi. A musím připomenout, že před VH musí proběhnout Shromáždění sekce OB, které zvolí 26 z 51 delegátů valné hromady.

T: Na Shromáždění sekce se bude také volit nové vedení sekce OB. Kandidáti mají být navrhováni do 10. ledna. Můžeš nám předem sdělit, zda budeš znovu kandidovat na předsedu sekce OB?
Kli: Ano.

T: Děkuji za rozhovor. A máš možnost posledního slova.
Kli: Já moc děkuji všem těm, kteří nějakým způsobem pracují v orienťáku – klubovým „bafíkům“, trenérům, pořadatelům závodů, sekretariátu ČSOS, lidem ve vedení oblastí, členům komisí OB i svým kolegům ve vedení sekce OB. Všem přeji do nového roku hlavně zdraví, osobních i sportovních úspěchů, hodně hladce nalezených červenobílých kontrol. Ať jsme všichni pozitivní ve svém životě a negativní vůči tomu mizernému viru.


« zpět