Archiv map pro orientační sporty 2017

10.1.2018 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Archiv map pro orientační sporty 2017

Zdeněk Lenhart vydal zprávu o archivu map pro orientační sporty za rok 2017.

Archiv map ČSOS byl založen v roce 1997, postupně byl doplňován a jeho dokumentace zdokonalována. Ze tří exemplářů každé mapy je jeden ve správě ČSOS, druhý ve sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a třetí v Národním archivu v Praze. Veřejnosti je archiv zpřístupněn mapovým portálem (http://mapy.orientacnisporty.cz/), k dispozici je tam pro každou mapu náhled, obrys v mapě ČR, většina informací z tiráže, vazba na databázi závodů v systému ORIS a na server OBpostupy.cz. Portál současně slouží i k evidenci připravovaných map, k hospodaření s prostory, vyhlašování embargovaných prostorů, mapařům poskytuje údaje souřadnicových systémů. Kdokoliv má možnost na portál a do archivu přidat další existující mapy. Kontrola vždy přísluší správci archivu. Data z mapového portálu nově využívá aplikace Zacitorientak.cz.

 

K datu 4. 1. 2018 je v Archivu map ČSOS zastoupeno alespoň jedním papírovým exemplářem 8593 map z 9003 záznamů na portále, tj. přibližně 95,4 %. Mezi výtisky je 7348 originálů a 1245 kopií, převážně provizorních tisků ze zdrojů na internetu. Pro nové mapy nad 100 výtisků je evidence a archivace povinná, u ostatních dobrovolná.

Pro rok 2017 bylo vyžádáno a přiděleno 315 evidenčních čísel, ale u 175 z nich nebyl proces evidence a archivace dosud ukončen. Buď vydavatel nedoplnil údaje po vydání mapy, nebo nedodal výtisky, nebo zanedbal obojí. Přítomnost náhledu na portále ještě neznamená, že vydavatel splnil povinnosti dané Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Vyloučit nelze ani spekulativní žádosti o číslo jen kvůli blokaci prostoru. Naopak však byla archivována i část „dlužných“ map z let 2015 a 2016. Celkové manko přesto stále roste.

U map bez povinnosti evidence je situace podobná. Přibylo cca 200 záznamů, často zásluhou autorů map, ale výtisky do archivu byly dodány jen pro asi 80 z nich. Pro podobný počet dalších záznamů byl originální výtisk nahrazen nouzovým tiskem z náhledu nalezeného na internetu, většinou přičiněním Pavla Dudíka. Zbytek je bez papírového ekvivalentu v archivu.

Historický přehled:
2017: 8593 z 9003, 95,4 %
2016: 8225 z 8520, 96,5 %
2015: 7789 z 7992, 97,5 % (relativní pokles je dán zahrnutím záznamů map evidovaných již ve fázi přípravy)
2014: 6986 z 7013, 99,6 % (shodný počet je dán pozastavením zápisu map na více než rok kvůli převodu dat na nový portál)
2013: 6986 z 7013, 99,6 %
2012: 6542 z 6570, 99,6 %
2011: 5951 z 5924, 99,5 %
2010: 5713 z 5834, 97,9 %
2009: 5436 z 5304, 97,7 %
2008: 5045 z 5227, 96,5 %
2007: 4722 z 4835, 97,7 %
2006: 4475 z 4586, 97,5 %
2005: 4246 z 4367, 97 %
2004: 4000 z 4128, 97 %
2003: 3765 z 3884, 97 %
2002: 3370 z 3476, 97 %
2001: 3278 z 3380, 97 %
2000: 3099 z 3247, 95 %
1999: 2762 z 3001, 92 %
1998: 2482 z 2806, 88 %
1997: 1800 z 2583, 70 %

Shromažďování map na sekretariátě ČSOS a předávání správci archivu v zásadě funguje dobře a pravidelně. Předávání přírůstků do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i do Národního archivu v Praze proběhlo na jaře 2017 bez problémů.

V roce 2017 nebyly přes snahu Mapové rady provedeny žádné úpravy mapového portálu. Schází například možnost zveřejnit autorský nedegradovaný náhled či přímo originální data mapy, a několik dalších vylepšení. Vadí nefunkční systém správy embargovaných prostorů, což ale s archivem map přímo nesouvisí. Mapová rada hledá programátora schopného a ochotného posílit, případně převzít správu a údržbu mapového serveru.


« zpět